ADS

Vacatures raad van toezicht

jobs by Indeed job
search

Lijst van recente vacatures

Tijdens het laatste uur van verwerkt: vacatures

VIPAffiliate jobads by Google
Woonforte via ERLY Toegevoegd -

zullen een aantal wisselingen in de Raad van Commissarissen van Woonforte gaan plaatsvinden, waardoor er op enig moment sprake... een Raad van Bestuur dan wel Raad van Commissarissen van een qua grootte vergelijkbare maatschappelijke organisatie...

Lees meer.raad van toezicht..


VIPAffiliate jobads by Google
SRAL (Stichting Restauratie Atelier Limburg) Toegevoegd -

Twee leden Raad van Toezicht Introductie Voor Stichting Restauratie Atelier Limburg zijn wij op zoek naar twee Leden... Raad van Toezicht met een financieel en een bestuurlijk/cultureel profiel. Organisatie Stichting Restauratie Atelier...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Penta via Wesselo & Partners Toegevoegd -

Vanwege het aanstaande geplande vertrek van de bestuurder is de Raad van Toezicht van Stichting Penta op zoek... de Raad van Toezicht. U heeft - in uw rol als voorbeeld voor uw medewerkers - een moderne visie op in- en externe...

Lees meer.raad van toezicht..


€4225 in de maand

Toegevoegd -

de gemeentewerf/milieustraat en het Gemeentehuis - houden zich bezig met beleid, toezicht en uitvoering op gebied van groenbeheer... overleg met strategisch adviseur en teamleider het college en de raad door het schrijven van B&W-rapporten en raadvoorstellen...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

door een rol in een Raad van Toezicht. Heeft een visie en strategisch inzicht en is in staat deze te vertalen... en aandacht voor ontwikkeling. Wij zijn er voor mensen van 18 jaar en ouder.’ Visie ‘Wij vinden het belangrijk om het gevoel van...

Lees meer.raad van toezicht..Calvijn College Toegevoegd -

de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de in de raad van toezicht vertegenwoordigde..., voorzien van een kerkelijke en praktische referentie, kunt u tot D.V. woensdag 10 april 2019 richten aan het college van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de nieuwe strategie is ook ingezet op vereenvoudiging van de organisatie: Een tweehoofdig bestuur met een Raad van toezicht dat.... De missie van Medical Delta is technologische oplossingen te realiseren voor duurzame zorg. Medical Delta wil vanuit kennis...

Lees meer.raad van toezicht..Calvijn College Toegevoegd -

de grondslag van de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de in de raad van toezicht... . Solliciteren Sollicitaties, voorzien van een kerkelijke en praktische referentie, kunt u tot D.V. woensdag 10 april 2019 richten aan...

Lees meer.raad van toezicht..Calvijn College Toegevoegd -

de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de in de raad van toezicht vertegenwoordigde..., voorzien van een kerkelijke en praktische referentie, kunt u tot D.V. woensdag 10 april 2019 richten aan het college van...

Lees meer.raad van toezicht..Calvijn College Toegevoegd -

de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de in de raad van toezicht vertegenwoordigde..., voorzien van een kerkelijke en praktische referentie, kunt u tot D.V. woensdag 10 april 2019 richten aan het college van...

Lees meer.raad van toezicht..Calvijn College Toegevoegd -

de school te onderschrijven en kerkelijk meelevend te zijn binnen één van de in de raad van toezicht vertegenwoordigde..., voorzien van een kerkelijke en praktische referentie, kunt u tot D.V. woensdag 10 april 2019 richten aan het college van...

Lees meer.raad van toezicht..Thuiszorg Het Friese Land Thuiszorg Het Friese Land Toegevoegd -

De raad van toezicht vergadert zes à zeven keer per jaar. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken bij Het Friese Land...

Lees meer.raad van toezicht..Patrimonium Barendrecht Toegevoegd -

nemen in de raad van commissarissen (RvC). De RvC van Patrimonium Barendrecht bestaat uit vijf leden met ieder... een specifieke deskundigheid. De RvC houdt toezicht op de bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen Patrimonium en de aan...

Lees meer.raad van toezicht..Universitair Medisch Centrum Groningen Toegevoegd -

Functiebeschrijving Het UMCG zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht UMCG benoemt de leden van...Pagina-inhoud Afdeling Raad van Bestuur Standplaats Groningen Uiterste reactiedatum 08 april 2019...

Lees meer.raad van toezicht..Ebbinge Toegevoegd -

dienstenaanbod en brede expertise. Organisatie wordt geleid door een tweehoofdige Raad van Bestuur. Raad van Toezicht telt...Partners voor Jeugd is een samenwerkingsverband van William Schrikker en De Jeugd- & Gezinsbeschermers, actief in...

Lees meer.raad van toezicht..


€4022 - 5520 in de maand

Gemeente Amsterdam Toegevoegd -

de bestuursondersteuning, de beleidsontwikkeling en de organisatie en inzet van (het instrumentarium van) toezicht en handhaving.... Werkzaamheden Inzet en ontwikkeling strategisch handhavingsbeleid: Je regisseert de inzet van (het instrumentarium) toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Het UMCG zoekt een nieuwe voorzitter voor de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht UMCG benoemt de leden van de Raad van...Vacature Voorzitter Raad van Bestuur Universitair Medisch Centrum Groningen Werkomgeving Functiebeschrijving...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

De Nederlandsche Bank Toegevoegd -

en gesprekken en bespreekt deze met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur... Nederland. Naast het reguliere toezicht, houdt de divisie zich ook bezig met uiteenlopende zaken zoals het toetsen van...

Lees meer.raad van toezicht..WestlandseBanen.nl PCPO Westland Toegevoegd -

De Raad van Toezicht heeft de taak toezicht te houden op het beleid van het College van Bestuur. Stichting PCPO Westland, het bestuur van 14 basisscholen in...

Lees meer.raad van toezicht..Cardia, Hart voor Zorg via Pandion Partners Toegevoegd -

Door het, volgens het rooster van aftreden, regulier aftreden van één van de leden van de Raad van Toezicht..., is er een vacature ontstaan. Vanwege de impact van arbeidsmarktproblematiek op de organisatie en de behoefte van de Raad van Toezicht aan...

Lees meer.raad van toezicht..Array Toegevoegd -

De Raad van Toezicht bestaat na vervulling van de vacatures uit 5 tot 6 personen. Gemiddeld zijn er vier vergaderingen.... We zoeken twee kandidaten die aanvullend zijn aan de huidige Raad van Toezicht. Onze specifieke interesse gaat...

Lees meer.raad van toezicht..Cardia Cardia Toegevoegd -

Gevoel voor rolzuiverheid en een scherp inzicht in de rolverdeling tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur;...

Lees meer.raad van toezicht..NationaleVacaturebank.nl stg. QliQ Primair Onderwijs Toegevoegd -

De Raad van Toezicht ziet toe op het functioneren van de stichting en van het College van Bestuur. In verband met het rooster van aftreden en wegens een...

Lees meer.raad van toezicht..Marnix College Toegevoegd -

van morgen. De school biedt leerlingen op de mavo, de havo, het (tweetalig) atheneum en het gymnasium inspirerend..., projectonderwijs en hebben veel keuzemogelijkheden. De school heeft een uitgebreid aanbod op het gebied van kunst en cultuur...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Liliane Fonds via Wesselo & Partners Toegevoegd -

De Raad van Toezicht. Eén lid van de Raad van Toezicht wordt benoemd door de Nederlandse Bisschoppenconferentie op voordracht van- en in overleg met de Raad van...

Lees meer.raad van toezicht..Leger des Heils Leger des Heils Toegevoegd -

Raad van Toezicht zoekt RvT-lid (tevens lid auditcommissie). Doel van het toezicht. Het doel van de Raad van Toezicht is erop toezien dat de kwetsbare mens...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Rotterdam gesubsidieerde kunst- of cultuurinstelling, dan wel lid zijn van het daarbij behorende bestuur of Raad van Toezicht... achtergrond. Rol Raad De RRKC is een onafhankelijk adviesorgaan van het college van B&W en geeft beleidsinhoudelijke adviezen...

Lees meer.raad van toezicht..Diemen & Van Gestel Select Toegevoegd -

met het bestuur, de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen/Toezicht. Ook individuele begeleiding van commissarissen.... Met het oog op de gewenste diversiteit in raden van toezicht/commissarissen nodigen wij nadrukkelijk ook startende commissarissen...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Sint Josephscholen via B&T Toegevoegd -

stappen op het raad van toezichtmodel. De sfeer in het bestuur is collegiaal en kritisch en zij evalueren hun functioneren...Voor Stichting Sint Josephscholen zijn wij op zoek naar een TOEZICHTHOUDER In verband met het verlopen van...

Lees meer.raad van toezicht..Docentenmarktplaats.nl Stichting Kolom Toegevoegd -

Lid Raad Van Toezicht. Dit gebeurt vanuit respect voor religie, cultuur en achtergrond en in samenwerking met alle betrokkenen en maatschappelijke organisaties...

Lees meer.raad van toezicht..Beteor Organisatie Ontw, Groep BV Toegevoegd -

Willem de Zwijger College in Papendrecht en Hardinxveld-Giessendam zoekt een lid Raad van Toezicht. Download via... de website van BeteoR het Organisatie- en functieprofiel lid Raad van Toezicht – Willem de Zwijger College voor een uitgebreide...

Lees meer.raad van toezicht..Het Nieuwe Lyceum Toegevoegd -

Stichting Voor Bijzonder Voortgezet Onderwijs Bilthoven is per 1 juli 2019 op zoek naar Lid Raad van Toezicht (m... de medezeggenschapsraad van Het Nieuwe Lyceum. De raad van toezicht ziet toe op de uitvoering van de taken en de uitoefening van...

Lees meer.raad van toezicht..CSG De Goudse Waarden via Scolix Toegevoegd -

is de Code Goed Onderwijsbestuur VO van toepassing. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het functioneren van het bestuur... opleidingen; een open, betrouwbaar en constructief directieteam, een goede verstandhouding met de Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Ebbinge Toegevoegd -

locaties en in 60 thuiszorgteams is Cordaan één van de grootste zorgorganisaties in de regio Amsterdam. Raad van Toezicht (6... een vacature voor genoemde portefeuille, tevens lid van de auditcommissie. Kandidaat heeft conceptuele visie op de ontwikkeling en exploitatie...

Lees meer.raad van toezicht..PCBO Amersfoort Toegevoegd -

voor Amersfoort voor haar raad van toezicht Een lid met kennis en ervaring op het terrein van de financiën; Een lid met kennis... de raad van toezicht, Sander van der Veen, bereikbaar op 06-22 03 75 39. Met vragen over de procedure kun je terecht...

Lees meer.raad van toezicht..Ebbinge Toegevoegd -

is de overgang van een bestuur naar een Raad van Toezicht. Hierdoor ontstaan vacatures voor een voorzitter en 5 leden... actief in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Agglomeraat van 12 samenwerkende stichtingen en een BV, op basis van nauwe...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Het Nieuwe Lyceum Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht (m/v). Jansen (06-53934521), voorzitter raad van toezicht. De leden van de raad van toezicht ontvangen voor hun werkzaamheden een...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Beteor Organisatie Ontw, Groep BV Toegevoegd -

Rollen van de Raad van Toezicht. Kwaliteiten van de leden van de Raad van Toezicht. Download via de website van BeteoR het Organisatie- en functieprofiel lid...

Lees meer.raad van toezicht..Marente Marente Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van Marente komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van lid Raad van Bestuur. Lid Raad van Bestuur....

Lees meer.raad van toezicht..Spirit-Bascule Toegevoegd -

De raad van toezicht van Spirit-de Bascule is op zoek naar: Twee leden raad van toezicht... Eén voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de PI-scholen en de Ondernemingsraad en één voor de Centrale Cliëntenraad...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl PCBO Amersfoort Toegevoegd -

Als raad van toezicht van PCBO Amersfoort vormen wij een professioneel team. Met inhoudelijke vragen kun je bellen met het hoofd van de benoemingscommissie,...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Spirit-Bascule Toegevoegd -

Twee leden raad van toezicht. De raad van toezicht van Spirit-de Bascule is op zoek naar:. Eén voor de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad van de PI-scholen...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de positionering van bestuur en Raad van Toezicht en in aanpak van bestuurlijke vraagstukken; Zelforganisatie: De zelforganiserende..., vakmanschap en professionele autonomie. Voor meer informatie: www.opella.nl. Lid Raad van Toezicht Voor Opella is het van...

Lees meer.raad van toezicht..Talent Primair via B&T Toegevoegd -

Door het aftreden van enkele leden van de raad van toezicht is Talent Primair in Huizen per 1 juni 2019 op zoek... naar EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT & EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (AANDACHTSGEBIED PERSONEEL EN ONDERWIJS) De raad van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Een Raad van Commissarissen (RvC) houdt binnen De Woonschakel toezicht op het bestuur. Naast de werkgeversrol toetst... doelstellingen van De Woonschakel. De kerntaken van de Raad van Commissarissen zijn de volgende: de RvC oefent toezicht uit op...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Talent Primair via B&T Toegevoegd -

EEN VOORZITTER VAN DE RAAD VAN TOEZICHT. Algemene eisen lid raad van toezicht. EEN LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT (AANDACHTSGEBIED PERSONEEL EN ONDERWIJS)....

Lees meer.raad van toezicht..ROC de Leijgraaf ROC de Leijgraaf Toegevoegd -

Raad van Toezicht. Profiel Raad van Toezicht. Een derde rol van de Raad van Toezicht is die van adviseur. De Raad van Toezicht kent drie commissies:....

Lees meer.raad van toezicht..Theaters Tilburg Theaters Tilburg Toegevoegd -

Raad van toezicht. Samenstelling raad van toezicht. Een lid raad van toezicht v/m. De raad van toezicht van Theaters Tilburg heeft onder meer tot taak:....

Lees meer.raad van toezicht..Sint Annaklooster Sint Annaklooster Toegevoegd -

Het lid van de Raad van Toezicht:. Sinds 2008 werkt Sint Annaklooster volgens het Raad van Toezicht model en heeft een éénhoofdige Raad van Bestuur....

Lees meer.raad van toezicht..Woningbouwvereniging de Sleutels Toegevoegd -

Het interne toezicht op de Sleutels wordt uitgevoerd door de Raad van Commissarissen (RvC). De RvC bestaat... van woningbouw-vereniging de Sleutels. De RvC houdt primair toezicht, daarnaast heeft dit orgaan advies...

Lees meer.raad van toezicht..Arcus Leeuwenborgh via Wesselo & Partners Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van het fusiecollege Arcus-Leeuwenborgh is op zoek een inspirerend, verbindend en daadkrachtig... het belang van de instelling en met name het belang van de studenten; De RvB vraagt de Raad van Toezicht (RvT) in elk geval...

Lees meer.raad van toezicht..K+V management search Toegevoegd -

met een directeur-bestuurder, een Raad van Toezicht en een Ledenraad. Waardoor de organisatie sneller en meer wendbaar kan functioneren.... Functie | Drie leden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft als kerntaak het toezicht houden op de beleidsvoering...

Lees meer.raad van toezicht..Basalt Toegevoegd -

Basalt is op zoek naar Lid Raad van Toezicht Delft, Den Haag, Gouda, Leiden, Zoetermeer | 0 t/m 8 uur... Functiecategorieën Overig Voor de Raad van Toezicht van Basalt zoeken wij een Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Financieel...

Lees meer.raad van toezicht..SG Pantarijn via Aardoom & de Jong Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht Pantarijn Nieuw, Wageningen Functieomschrijving Voor de Openbare Scholengemeenschap Pantarijn... is Aardoom & de Jong op zoek naar een ambitieus en verbindend Lid Raad van Toezicht met een sterk onderwijskundig profiel...

Lees meer.raad van toezicht..Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van de Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland bestaat uit tenminste vijf leden. De Raad werkt... worden. Alle leden van de Raad van Toezicht zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het toezicht en advisering op het geheel. Een lid...

Lees meer.raad van toezicht..Rijnlands Revalidatie Centrum Toegevoegd -

doen. Voor de Raad van Toezicht van Basalt zoeken wij een Lid Raad van Toezicht (aandachtsgebied Financieel..., aangevuld met Informatisering/Automatisering) Algemene functie-eisen Lid Raad van Toezicht: affiniteit met de doelstelling...

Lees meer.raad van toezicht..AWBR via B&T Toegevoegd -

De voorzitter van het college van bestuur gaat per 1 augustus 2019 met pensioen. De raad van toezicht zoekt daarom... en een goede bedrijfsvoering. Daarover legt hij (of zij) verantwoording af aan de raad van toezicht. Wij vragen van een bestuurder...

Lees meer.raad van toezicht..SKOPOS via B&T Toegevoegd -

VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Expertisegebieden: hrm, onderwijs, financiën/bedrijfsvoering SKOPOS maakt per 1 maart de omslag... naar een raad van toezicht-model (one tier board) met een college van bestuur. Tot die datum was sprake van een toeziend bestuur...

Lees meer.raad van toezicht..Nederlandse Orde van Advocaten Toegevoegd -

en behartigt de belangen van de advocatuur en de rechtzoekenden. De NOvA levert een bijdrage aan de kwaliteit van en het toezicht... over de volle breedte van de communicatiedisciplines. Als adviseur op het gebied van uiteenlopende communicatievraagstukken...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de schooldirecteuren op de diverse locaties en vestigingen. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht... en Krimpenerwaard. OZHW is een relatief nieuwe organisatie die eind 2014 is ontstaan uit de fusie van de Stichting 3Primair...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur en de Commissarissen. Je overtuigt... het onderhouden van een (inter)nationaal netwerk van toezichthouders. Hier doe je dat Je komt terecht bij de divisie Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

en gesprekken en bespreekt deze met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur... Nederland. Naast het reguliere toezicht, houdt de divisie zich ook bezig met uiteenlopende zaken zoals het toetsen van...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

ComplianceCarriere.nl Toegevoegd -

met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur en de Commissarissen. Je overtuigt... het onderhouden van een (inter)nationaal netwerk van toezichthouders. Hier doe je dat Je komt terecht bij de divisie Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

en gesprekken en bespreekt deze met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur... Nederland. Naast het reguliere toezicht, houdt de divisie zich ook bezig met uiteenlopende zaken zoals het toetsen van...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

en gesprekken en bespreekt deze met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur... Nederland. Naast het reguliere toezicht, houdt de divisie zich ook bezig met uiteenlopende zaken zoals het toetsen van...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur en de Commissarissen. Je overtuigt... het onderhouden van een (inter)nationaal netwerk van toezichthouders. Hier doe je dat Je komt terecht bij de divisie Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

en gesprekken en bespreekt deze met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur... Nederland. Naast het reguliere toezicht, houdt de divisie zich ook bezig met uiteenlopende zaken zoals het toetsen van...

Lees meer.raad van toezicht..Houthoff Houthoff Toegevoegd -

Als bestuursrechtadvocaat bij Houthoff vertegenwoordig je cliënten in procedures bij onder andere de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State of het...

Lees meer.raad van toezicht..VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Toegevoegd -

Vanwege aanstaand vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Oost Nederland is er vanaf 1 januari a.s....

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 5900 in de maand

Toegevoegd -

kunnen worden toegelaten tot de Nederlandse markt. Je bent gesprekspartner voor Raad van Bestuur, directie en management van de instellingen... op betaalinstellingen en alle banken in Nederland die vanaf november 2014 onder indirect toezicht van de Europese...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 5900 in de maand

Toegevoegd -

kunnen worden toegelaten tot de Nederlandse markt. Je bent gesprekspartner voor Raad van Bestuur, directie en management van de instellingen... op betaalinstellingen en alle banken in Nederland die vanaf november 2014 onder indirect toezicht van de Europese...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 5900 in de maand

Toegevoegd -

. Jij hebt impact Jij houdt toezicht op enkele van de grootste flitshandelaren (“Handelaren voor Eigen Rekening... of nieuwe instellingen kunnen worden toegelaten tot de Nederlandse markt. Je bent gesprekspartner voor Raad van Bestuur...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 5900 in de maand

ComplianceCarriere.nl Toegevoegd -

kunnen worden toegelaten tot de Nederlandse markt. Je bent gesprekspartner voor Raad van Bestuur, directie en management van de instellingen... op betaalinstellingen en alle banken in Nederland die vanaf november 2014 onder indirect toezicht van de Europese...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 5900 in de maand

Toegevoegd -

managers bij DNB. Jij hebt impact Jij houdt toezicht op enkele van de grootste flitshandelaren (“Handelaren voor Eigen.... Je beoordeelt of nieuwe instellingen kunnen worden toegelaten tot de Nederlandse markt. Je bent gesprekspartner voor Raad van...

Lees meer.raad van toezicht..Kraamzorg Mama Kraamzorg Mama Toegevoegd -

Uw reacties worden meegenomen in het (regionaal) beleid van de Kwaliteitsmanager en besproken met bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en andere...

Lees meer.raad van toezicht..


raad van toezicht adsAffiliate jobads by Google