ADS

Vacatures raad van toezicht

jobs by Indeed job
search

Lijst van recente vacatures

Tijdens het laatste uur van verwerkt: vacatures

VIPAffiliate jobads by Google
Utrechtzorg.nl Lokalis Toegevoegd -

Bestuur en de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht vergadert zes keer per jaar. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de bestuurder...

Lees meer.raad van toezicht..


VIPAffiliate jobads by Google
Florence Florence Toegevoegd -

De Raad van Bestuur legt gezamenlijk verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden....

Lees meer.raad van toezicht..NRC Carrière NMO Toegevoegd -

Profielschets lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van NMO bestaat uit vijf leden met ieder hun eigen expertise....

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Topaz Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht. Van de leden van de raad van toezicht wordt ondermeer verwacht dat ze. De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorarium passend...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Dongemond College Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van het Dongemond College zoekt een Lid Raad van Toezicht. Kennismakingsgesprek met Raad van Toezicht februari 2019....

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl PROOLeiden Toegevoegd -

De Raden van Toezicht. Gezamenlijk lid van de beide raden van toezicht. Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht zoeken we een kandidaat met bewezen...

Lees meer.raad van toezicht..MEESTERBAAN Meridiaan College Toegevoegd -

Wat doet de Raad van Toezicht? De zittingsperiode van een lid van de Raad van Toezicht is vier jaar. Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Stichting Revant Toegevoegd -

Stafbestuur, OR, Cliëntenraad, Management, Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Plaats in de organisatie Revant wordt bestuurd volgens het Raad van Bestuur -...

Lees meer.raad van toezicht..Revant Revant Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van Revant zoekt een lid Raad van Bestuur met visie op kwaliteit van zorg. U bent gedreven in het continu verbeteren van de kwaliteit van...

Lees meer.raad van toezicht..Ambitie Stichting Zorggroep Tangenborgh Toegevoegd -

Adviseren van de Raad van Bestuur; In verband met het vertrek van een lid zoekt Tangenborgh een Lid voor de Raad van Toezicht op voordracht van de cliëntenraad....

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Nova College via Wesselo & Partners Toegevoegd -

Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht van het Nova College is op zoek naar kandidaten voor de positie van Lid Raad van Toezicht:....

Lees meer.raad van toezicht..Pleysier College Pleysier College Toegevoegd -

Laning, vice-voorzitter Raad van Toezicht,. Van de raad van toezicht een team vormen. Algemene functie-eisen voor leden van de raad van toezicht zijn:....

Lees meer.raad van toezicht..Huis ter Leede Huis ter Leede Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht (m/v). De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur werken volgens de principes van de Governancecode Zorg....

Lees meer.raad van toezicht..Kraamzorg Mama Kraamzorg Mama Toegevoegd -

Uw reacties worden meegenomen in het (regionaal) beleid van de Kwaliteitsmanager en besproken met bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en andere...

Lees meer.raad van toezicht..Zorggroep Ter Weel Zorggroep Ter Weel Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht. Wegens het einde van de zittingstermijnen zoekt de Raad van Toezicht van Zorggroep Ter Weel per 1 januari 2019 een lid Raad van Toezicht....

Lees meer.raad van toezicht..Ambitie Lauwers College Toegevoegd -

Een lid voor de Raad van Toezicht. Richten aan de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer K. Ten Cate, voorzitter Raad van Toezicht, telefonisch bereikbaar...

Lees meer.raad van toezicht..Beljon Westerterp Beljon Westerterp Toegevoegd -

Baalderborg Groep kent een vijfhoofdige Raad van Toezicht. Gezamenlijk bent u verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en toetst dit op basis van de...

Lees meer.raad van toezicht..Ineen Ineen Toegevoegd -

De Raad van. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de uitvoering daarvan. Van....

Lees meer.raad van toezicht..Movimento Movimento Toegevoegd -

Ieder lid van de raad van toezicht:. LID RAAD VAN TOEZICHT OP VOORDRACHT VAN DE OPR. Onlangs heeft het lid raad van toezicht, dat op bindende voordracht van de...

Lees meer.raad van toezicht..Movimento Movimento Toegevoegd -

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. Benoeming vindt plaats in de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 december 2018....

Lees meer.raad van toezicht..Salem Salem Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de Raad van Bestuur van Salem....

Lees meer.raad van toezicht..Beljon Westerterp Beljon Westerterp Toegevoegd -

De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op de ontwikkeling en uitvoering van strategie en beleid door het College van Bestuur en staat het CvB met raad ter zijde....

Lees meer.raad van toezicht..Beljon Westerterp Beljon Westerterp Toegevoegd -

De RvT houdt integraal en onafhankelijk toezicht, in het bijzonder op de Raad van Bestuur, en fungeert als klankbord en sparringpartner....

Lees meer.raad van toezicht..GGZ Friesland GGZ Friesland Toegevoegd -

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal en onafhankelijk toezicht, in het bijzonder op de Raad van Bestuur, en fungeert als klankbord en sparringpartner....

Lees meer.raad van toezicht..Eleos Eleos Toegevoegd -

Twee keer per jaar is er een overleg met de raad van toezicht. De cliëntenraad vergadert elke maand en overlegt dan ook met de raad van bestuur van Eleos....

Lees meer.raad van toezicht..


raad van toezicht adsAffiliate jobads by Google