ADS

Vacatures raad van toezicht

jobs by Indeed job
search

Lijst van recente vacatures

Tijdens het laatste uur van verwerkt: vacatures

VIPAffiliate jobads by Google
Catharina Stichting Catharina Stichting Toegevoegd -

Wij zoeken een lid Raad van Toezicht:. Allround financial met kennis van vastgoed en financieringsvraagstukken; Financiën, Vastgoed & Risicomanagement....

Lees meer.raad van toezicht..


VIPAffiliate jobads by Google
ZINN ZINN Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht ZINN. De Raad van Toezicht heeft tot taak het integraal toezicht houden op het beleid van de Raad van Bestuur van ZINN....

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

bestuur, tegelijkertijd hun functies neer te leggen in 2019. De raad van toezicht komt dan ook graag in... college van bestuur en raad van toezicht, bestaande uit vijf leden. De gescheiden taken en bevoegdheden liggen vast in...

Lees meer.raad van toezicht..Mgr. Frencken College Toegevoegd -

en secundaire arbeidsvoorwaarden. In een veilig en ordelijk werk- en leefklimaat werken we samen in een team van betrokken collega...’s aan de ontwikkeling van onze leerlingen. De school wil de leerstof ontwikkelingsgericht aanbieden. Respect voor elkaar...

Lees meer.raad van toezicht..


€6918 in de maand

Da Vinci College Toegevoegd -

. U rapporteert rechtstreeks aan het College van Bestuur en op regelmatige basis aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht...Wat gaat u doen U maakt deel uit van het managementteam van het Da Vinci College en bent sparringpartner...

Lees meer.raad van toezicht..


€6918 in de maand

Toegevoegd -

aan het College van Bestuur en op regelmatige basis aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Wanneer komt u in...’s. Verder participeert de stichting in twee coöperaties op het gebied van ICT en de ontwikkeling van het Leerpark. De totale...

Lees meer.raad van toezicht..


€6918 in de maand

Toegevoegd -

aan het College van Bestuur en op regelmatige basis aan de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Wanneer komt u in...’s. Verder participeert de stichting in twee coöperaties op het gebied van ICT en de ontwikkeling van het Leerpark. De totale...

Lees meer.raad van toezicht..Pento Toegevoegd -

zoekt Pento een Lid Raad van Toezicht. Gezien de aanwezige expertise in de Raad van Toezicht gaat de voorkeur... uit naar een kandidaat met een financieel/economische achtergrond.7 De taken en verantwoordelijkheden van het lid Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk via B&T Toegevoegd -

Stichting Samenswerkingsschool Rivierenwijk zoekt voor de raad van toezicht twee leden, met deskundigheid op het gebied... op ingericht met een two-tier governancestructuur met een raad van toezicht en een professioneel bestuur, bestaande...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Samenwerkingsschool Rivierenwijk via B&T Toegevoegd -

Stichting Samenswerkingsschool Rivierenwijk zoekt voor de raad van toezicht twee leden, met deskundigheid op het gebied... op ingericht met een two-tier governancestructuur met een raad van toezicht en een professioneel bestuur, bestaande...

Lees meer.raad van toezicht..MEESTERBAAN Mgr. Frencken College Toegevoegd -

Raad van Toezicht Oosterhout docent leraar. Anita Rasenberg, plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Toezicht....

Lees meer.raad van toezicht..Zorgorganisatie Het Hoge Veer Zorgorganisatie Het Hoge Veer Toegevoegd -

LID RAAD VAN TOEZICHT m/v. Beheerst de rol van lid Raad van Toezicht. Een lid van de Raad van Toezicht van Zorgorganisatie Het Hoge Veer, is door een personele...

Lees meer.raad van toezicht..Catharina Stichting via Wesselo & Partners Toegevoegd -

Binnen de Raad van Toezicht van Catharina Stichting ontstaat per 1 januari 2019 door het terugtreden van een van... de leden van de Raad van Toezicht een vacature voor een Lid Raad van Toezicht. Het betreft een vacature voor een lid...

Lees meer.raad van toezicht..Elde College Toegevoegd -

Functietitel: Lid Raad van Toezicht Afdeling: Raad van Toezicht Locatie: Schijndel / Sint-Michielsgestel... het doel nuttig kunnen zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting kent het Raad van Toezicht/College van...

Lees meer.raad van toezicht..Catharina Stichting via Wesselo & Partners Toegevoegd -

Binnen de Raad van Toezicht van Catharina Stichting ontstaat per 1 januari 2019 door het terugtreden van een van... de leden van de Raad van Toezicht een vacature voor een Lid Raad van Toezicht. Het betreft een vacature voor een lid...

Lees meer.raad van toezicht..Elde College Toegevoegd -

Functietitel: Lid Raad van Toezicht Afdeling: Raad van Toezicht Locatie: Schijndel / Sint-Michielsgestel... het doel nuttig kunnen zijn. De Stichting heeft geen winstoogmerk. De Stichting kent het Raad van Toezicht/College van...

Lees meer.raad van toezicht..


€4208 - 6345 in de maand

Treant Zorggroep Toegevoegd -

Treant Zorggroep is op zoek naar een secretaris voor onze raad van bestuur en raad van toezicht. Iemand die niet... partijen. Daarnaast vervul je de rol van ambtelijk secretaris voor de raad van toezicht. Op dit moment geeft de secretaris van...

Lees meer.raad van toezicht..ERLY Toegevoegd -

Plavei. Er is regelmatig overleg tussen Plavei en de huurdersverenigingen. Eind dit jaar ontstaan er binnen de Raad van... profielen van de twee nieuwe RvC leden. Raad van Commissarissen De RvC van Plavei bestaat uit vijf leden en opereert...

Lees meer.raad van toezicht..Inovum via Bosman & Vos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op... waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere: het woon – en leefklimaat c.q. de kwaliteit van leven van de cliënt...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Raad van toezicht Kaliber Kunstenschool werkt met een Raad van Toezicht model, conform de code Cultural Governance.... Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij het bestuur ligt en dat het bestuur aan de Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..


€4902 in de maand

Vilans Toegevoegd -

bestuur en raad van toezicht! Raad van bestuur Vilans heeft een tweehoofdige raad van bestuur (voorzitter en lid... en ondersteunt de raad van bestuur en raad van toezicht. Daarnaast vervul je een verbindende functie in de organisatie met oog...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Raad van toezicht Kaliber Kunstenschool werkt met een Raad van Toezicht model, conform de code Cultural Governance.... Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de organisatie bij het bestuur ligt en dat het bestuur aan de Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe is een gevarieerd en hecht team. Gezamenlijk bent... u verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en toetst dit op basis van de zorgbrede governancecode, de missie en de visie van...

Lees meer.raad van toezicht..Zorggroep Noordwest-Veluwe via Beljon + Westerterp Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe is een gevarieerd en hecht team. Gezamenlijk bent... u verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en toetst dit op basis van de zorgbrede governancecode, de missie en de visie van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van Zorggroep Noordwest-Veluwe is een gevarieerd en hecht team. Gezamenlijk bent... u verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en toetst dit op basis van de zorgbrede governancecode, de missie en de visie van...

Lees meer.raad van toezicht..Werken in zorg en welzijn Stichting De Rozelaar Toegevoegd -

De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Een lid voor de Raad van Toezicht....

Lees meer.raad van toezicht..Ambitie De Nieuwe Veste Toegevoegd -

Wij zoeken twee leden voor de Raad van Toezicht:. De Nieuwe Veste kent een éénhoofdig College van Bestuur en een actieve en betrokken Raad van Toezicht....

Lees meer.raad van toezicht..Stichting De Rozelaar Stichting De Rozelaar Toegevoegd -

De Raad van Toezicht kan de Raad van Bestuur gevraagd en ongevraagd van advies dienen. Een lid voor de Raad van Toezicht....

Lees meer.raad van toezicht..Ambitie Zorggroep Hof en Hiem Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht met een financieel profiel. Eén van de leden van de Raad van Toezicht heeft zitting in de Raad op voordracht van de Centrale Cliëntenraad....

Lees meer.raad van toezicht..Markant Onderwijs Breda via De Waard & partners Toegevoegd -

is de Raad van Toezicht van Markant op zoek naar een nieuwe daadkrachtige en innovatieve Voorzitter van het College van Bestuur... gelegd. De Raad van Toezicht houdt toezicht, oefent de werkgeversrol uit en draagt als werkgever zorg voor het goed...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting LVO Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht op voordracht vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Per direct is een functie... lid Raad van Toezicht vacant Deze vacature heeft betrekking op het lid in de Raad van Toezicht dat op voordracht vanuit...

Lees meer.raad van toezicht..Beljon + Westerterp Toegevoegd -

ook: www.oosterhofholman.nl Functie De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de directie en op... de veelzijdige markt van de grond-, weg- en waterbouw en milieutechniek. Het bedrijf is totaaloplosser van infrastructurele...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting LVO Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht op voordracht vanuit de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Per direct is een functie... lid Raad van Toezicht vacant Deze vacature heeft betrekking op het lid in de Raad van Toezicht dat op voordracht vanuit...

Lees meer.raad van toezicht..Markant Onderwijs Breda via De Waard & partners Toegevoegd -

is de Raad van Toezicht van Markant op zoek naar een nieuwe daadkrachtige en innovatieve Voorzitter van het College van Bestuur... gelegd. De Raad van Toezicht houdt toezicht, oefent de werkgeversrol uit en draagt als werkgever zorg voor het goed...

Lees meer.raad van toezicht..Diemen & Van Gestel Select Toegevoegd -

domein. Heeft minimaal gevoel voor de lokale verhoudingen, is betrokken op de regio. Dit lid van de Raad van Toezicht...TWEE NIEUWE LEDEN VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Op korte termijn ontstaan twee vacatures, waarvan één als voorzitter...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Toegevoegd -

In het Reglement Raad van Toezicht worden de volgende functies van intern toezicht benoemd: het bewaken van.... Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde...

Lees meer.raad van toezicht..Beteor Organisatie Ontw, Groep BV Toegevoegd -

hebben hetzelfde College van Bestuur en Raad van Toezicht en beiden maken gebruik van de ondersteunende diensten van het servicebureau...Ambion Holding in Oudeschoot is op zoek naar een verbindende en ondernemende Voorzitter College van Bestuur. Download...

Lees meer.raad van toezicht..Ambitie De Tjongerwerven Toegevoegd -

De Raad van Toezicht vergadert maandelijks doorgaans één avond en heeft zich gecommitteerd aan werkbezoeken....

Lees meer.raad van toezicht..Stichting prof. dr. Leo Kanner Onderwijsgroep Toegevoegd -

In het Reglement Raad van Toezicht worden de volgende functies van intern toezicht benoemd: het bewaken van.... Daarnaast fungeert de Raad van Toezicht als klankbord voor het CvB door mee te denken en door zijn ervaring, kennis en kunde...

Lees meer.raad van toezicht..Culturele Vacatures Nederlands Letterenfonds Toegevoegd -

Literatuurmuseum-Kinderboekenmuseum – Lid Raad van Toezicht. Het Letterenfonds streeft naar een samenstelling van bureau, Raad van advies en Raad van toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..GGZ Friesland GGZ Friesland Toegevoegd -

De Raad van Toezicht (RvT) houdt integraal en onafhankelijk toezicht, in het bijzonder op de Raad van Bestuur, en fungeert als klankbord en sparringpartner....

Lees meer.raad van toezicht..NRC Carrière ERLY Toegevoegd -

Raad van Commissarissen. In de Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Naarden is een vacature voor lid RvC op voordracht van de huurders ontstaan....

Lees meer.raad van toezicht..Culturele Vacatures Calefax Toegevoegd -

Nieuw Lid Raad van Toezicht. Lid Raad van Toezicht | Plaats:. Stichting Artiance – Lid van de Raad van Toezicht. Raad van Toezichtleden…....

Lees meer.raad van toezicht..Woonservice Toegevoegd -

je toezicht op het beleid van Woonservice en de algemene gang van zaken binnen de corporatie. Hierbij voorziet de commissaris... hebben wij een betrokken ondernemingsraad en een actieve huurdersvereniging die wij betrekken in het uitwerken van de verschillende scenario...

Lees meer.raad van toezicht..ScoliX Toegevoegd -

Twee leden Raad van Toezicht Alliantie VO Nijmegen Leren doe je van elkaar Hoofdtaken zijn: toezicht houden.... De Raad van Toezicht regelt zijn eigen werkzaamheden en werkt met commissies. De Raad van Toezicht heeft: een auditcommissie...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

en durven we kritisch te zijn. Werkzaamheden: De raad van commissarissen houdt toezicht op, adviseert, is klankbord... dat bestaat uit de vier oprichters, vijftig medewerkers die opereren in zelfstandige teams en een raad van commissarissen...

Lees meer.raad van toezicht..Woonservice via Effectus-HR Toegevoegd -

. Wat houdt de functie in? Als commissaris houd je toezicht op het beleid van Woonservice en de algemene gang van zaken binnen... het uitwerken van de verschillende scenario’s om koers te geven aan ons ondernemingsplan. Wij zijn volop in ontwikkeling...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Leviaan via Wesselo & Partners Toegevoegd -

Binnen de Raad van Toezicht van Leviaan ontstaat eind 2018 door het reglementair terugtreden van de voorzitter van... de Raad een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied het lokale publieke domein in combinatie...

Lees meer.raad van toezicht..Plavei via ERLY Toegevoegd -

, zoek ERLY twee leden Raad van Commissarissen: - Op voordracht huurders en met kennis van vastgoed - Met kennis van... er binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Plavei, op basis van het rooster van aftreden, twee vacatures, waarvan één op...

Lees meer.raad van toezicht..Thomas More Hogeschool Toegevoegd -

Door het aftreden van twee leden van de huidige Raad van Toezicht ontstaan twee vacatures. Om die reden zoekt... de Stichting Thomas More Hogeschool per 1 januari 2019: TWEE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Van de kandidaten wordt verwacht...

Lees meer.raad van toezicht..Plavei via ERLY Toegevoegd -

, zoek ERLY twee leden Raad van Commissarissen: - Op voordracht huurders en met kennis van vastgoed - Met kennis van... er binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van Plavei, op basis van het rooster van aftreden, twee vacatures, waarvan één op...

Lees meer.raad van toezicht..Thomas More Hogeschool Toegevoegd -

Door het aftreden van twee leden van de huidige Raad van Toezicht ontstaan twee vacatures. Om die reden zoekt... de Stichting Thomas More Hogeschool per 1 januari 2019: TWEE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Van de kandidaten wordt verwacht...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl Thomas More Hogeschool Toegevoegd -

TWEE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT. Door het aftreden van twee leden van de huidige Raad van Toezicht ontstaan twee vacatures....

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Brentano Amstelveen Toegevoegd -

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat thans uit vier leden (drie vrouwen en een man). De Raad... en Centrale Cliëntenraad. In verband met een ontstane vacature is Brentano op zoek naar een ervaren voorzitter Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Van Ham & Van der Heijden Toegevoegd -

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht, met in totaal 5 leden speelt een belangrijke rol in het adviseren van... volgens de principes van corporate governance waarbij de Governance Code Sociaal Werk als uitgangspunt wordt genomen. De Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..SOVON Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van de SOVON zoekt vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van haar leden per 1... januari 2019 een nieuw lid. De verschillende leden van de Raad van Toezicht van de SOVON hebben geen aparte portefeuilles...

Lees meer.raad van toezicht..SOVON Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van de SOVON zoekt vanwege het aflopen van de zittingstermijn van een van haar leden per 1... januari 2019 een nieuw lid. De verschillende leden van de Raad van Toezicht van de SOVON hebben geen aparte portefeuilles...

Lees meer.raad van toezicht..Van Ham & Van der Heijden Toegevoegd -

Raad van Toezicht De Raad van Toezicht, met in totaal 5 leden speelt een belangrijke rol in het adviseren van... volgens de principes van corporate governance waarbij de Governance Code Sociaal Werk als uitgangspunt wordt genomen. De Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Van Beuningen en Partners Toegevoegd -

deel aan het overleg met de Raad van Toezicht. Functie eisen Afgeronde HBO opleiding of academische studie. Ruime...Het Maritiem Museum Het Maritiem Museum - opgericht in 1874 - wil een breed publiek bewust maken van de invloed van...

Lees meer.raad van toezicht..Colourful People Toegevoegd -

. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van de directie. Daarnaast benoemt en ontslaat zij directieleden... en de drinkwatervoorziening. De raad van commissarissen van Oasen is op zoek naar een nieuwe lid met als kennisprofiel 'waterproductie...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Anton Constandse via Bosman & Vos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering... Governancecode. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad werkt met drie commissies: de financiële commissie...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Anton Constandse via Bosman & Vos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van de stichting en de uitvoering... Governancecode. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De Raad werkt met drie commissies: de financiële commissie...

Lees meer.raad van toezicht..Woningstichting Naarden via ERLY Toegevoegd -

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden is ERLY, the consulting company op zoek naar een betrokken..., zowel voor Woningstichting Naarden als voor de gemeente en andere lokale stakeholders. In de Raad van Commissarissen (RvC...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Phusis Toegevoegd -

lid Raad van Toezicht Wij zoeken per direct een lid voor de Raad van Toezicht Herkent u zich in onderstaand profiel... voor de maatschappelijke veranderingen waaraan zorginstellingen en het toezicht daarop onderhevig zijn; U staat de Raad van Bestuur met raad...

Lees meer.raad van toezicht..Woningstichting Naarden via ERLY Toegevoegd -

Voor de Raad van Commissarissen van Woningstichting Naarden is ERLY, the consulting company op zoek naar een betrokken..., zowel voor Woningstichting Naarden als voor de gemeente en andere lokale stakeholders. In de Raad van Commissarissen (RvC...

Lees meer.raad van toezicht..Talentee Stichting Phusis Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht. Wij zoeken per direct een lid voor de Raad van Toezicht. U bent bereid om ten minste vier jaar als lid van de Raad van Toezicht te...

Lees meer.raad van toezicht..MHBO Amersfoort MHBO Amersfoort Toegevoegd -

De raad van toezicht kent 4 commissies:. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid en het functioneren van het college van bestuur....

Lees meer.raad van toezicht..Culturele Vacatures Stichting Museum Gouda Toegevoegd -

Lid van de Raad van Toezicht. Lid Raad van Toezicht | Plaats:. Stichting Artiance – Lid van de Raad van Toezicht....

Lees meer.raad van toezicht..Woonlinie Toegevoegd -

van de Raad van Commissarissen De RvC is het interne toezichtsorgaan van onze woningcorporatie. De RvC richt het toezicht...Lid Raad van Commissarissen (profiel financiën) Voor de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Woonlinie...

Lees meer.raad van toezicht..Spijtenburg Werving & Advies Toegevoegd -

Naast bestuurlijke ervaring binnen de branche beschikt u over meerdere jaren ervaring binnen één of meerdere vakgebieden. Gestelde eisen U kunt uw CV met uw wensen mailen naar Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl Arbeidsvoorwaa...

Lees meer.raad van toezicht..Raeger Autismecentrum Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht met profiel Juridisch In de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan door het vertrek van... een van haar leden met profiel Juridisch. De Raad van Toezicht telt, inclusief de voorzitter, drie leden en opereert in...

Lees meer.raad van toezicht..Raeger Autismecentrum Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht met profiel Juridisch In de Raad van Toezicht is een vacature ontstaan door het vertrek van... een van haar leden met profiel Juridisch. De Raad van Toezicht telt, inclusief de voorzitter, drie leden en opereert in...

Lees meer.raad van toezicht..Evangelische Omroep Evangelische Omroep Toegevoegd -

De Raad van Toezicht. Informatie over de Raad van Toezicht. Evangelische Omroep, Selectiecommissie Raad van Toezicht, t.a.v....

Lees meer.raad van toezicht..Medisch Spectrum Twente Medisch Spectrum Twente Toegevoegd -

De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De raad van bestuur. De nieuwe voorzitter raad van bestuur:....

Lees meer.raad van toezicht..Beljon + Westerterp Toegevoegd -

, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Súdwest Fryslân, Terschelling en Vlieland. De Raad van Commissarissen, bestaande... uit vijf leden, houdt toezicht op het bestuur van NV Empatec. Zie ook: www.empatec.nl Functie U houdt toezicht op...

Lees meer.raad van toezicht..


raad van toezicht adsAffiliate jobads by Google