ADS

Vacatures raad van toezicht

jobs by Indeed job
search

Lijst van recente vacatures

Tijdens het laatste uur van verwerkt: vacatures

VIPAffiliate jobads by Google
Rieken & Oomen Toegevoegd -

) is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstelling. De Raad van Toezicht (RvT), bestaande uit vier leden, houdt toezicht op... TOEZICHT De Raad van Toezicht is momenteel samengesteld uit vier leden en houdt volgens de normen geformuleerd in...

Lees meer.raad van toezicht..


VIPAffiliate jobads by Google
Toegevoegd -

. Over de afdeling Toezicht De Raad voor Toezicht houdt toezicht op de kwaliteit van de beroepsuitoefening van accountants... waaronder de coördinator van de afdeling die de functie van secretaris van de Raad voor Toezicht vervult. Het team staat...

Lees meer.raad van toezicht..Het Flevo-landschap via BeljonWesterterp Toegevoegd -

en affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting. Voldoende beschikbaar en energie voor een adequate invulling van.... Met zijn wetlands, bossen en graslanden, bijzondere flora en fauna heeft de stichting goud in handen. Beheer en ontwikkeling van natuur...

Lees meer.raad van toezicht..Het Flevo-landschap via BeljonWesterterp Toegevoegd -

en affiniteit met de doelstelling en functie van de stichting. Voldoende beschikbaar en energie voor een adequate invulling van.... Met zijn wetlands, bossen en graslanden, bijzondere flora en fauna heeft de stichting goud in handen. Beheer en ontwikkeling van natuur...

Lees meer.raad van toezicht..Werken voor Nederland Werken voor Nederland Toegevoegd -

Op het gebied van meten is het een van de topinstituten van de wereld. De raad is een onafhankelijk adviescollege van de regering en het parlement, dat formeel...

Lees meer.raad van toezicht..JP van den Bent Stichting Toegevoegd -

Geïnteresseerd? www.jpvandenbent.nl/vacatures Directie/Management algemeen...

Lees meer.raad van toezicht..Kober kinderopvang via Wesselo & Partners Toegevoegd -

is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk toezicht houden op de Raad van Bestuur.... De Raad van Commissarissen van Kober heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op...

Lees meer.raad van toezicht..Beteor Organisatie Ontw, Groep BV Toegevoegd -

Stichting Pallas vrijescholen in Midden- en Zuid-Nederland in Uden is op zoek naar een lid Raad van Toezicht.... Download het volledige profiel via onze website: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/lid-raad-van-toezicht-stichting-pallas...

Lees meer.raad van toezicht..Kober kinderopvang via Wesselo & Partners Toegevoegd -

is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het integraal en onafhankelijk toezicht houden op de Raad van Bestuur.... De Raad van Commissarissen van Kober heeft onder meer tot taak: werkgeverschap van het bestuur, toezicht en controle op...

Lees meer.raad van toezicht..Petrus Canisius College Toegevoegd -

die variëren in grootte van 200 tot maximaal 1100 leerlingen. Door de kleinschaligheid is de sfeer op de vestigingen gemoedelijk... startende docenten én docenten die van een andere school komen in het eerste jaar van hun benoeming de mogelijkheid om begeleid...

Lees meer.raad van toezicht..Ambitie Zwolle Toegevoegd -

Beheer en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie zijn de kerntaken van Het Flevo-landschap, maar natuurbeleving en natuurbetrokkenheid zijn...

Lees meer.raad van toezicht..Diemen & Van Gestel Select Toegevoegd -

met het bestuur, de zelfevaluatie van de Raad van Commissarissen/Toezicht. Ook individuele begeleiding van commissarissen.... Met het oog op de gewenste diversiteit in raden van toezicht/commissarissen nodigen wij nadrukkelijk ook startende commissarissen...

Lees meer.raad van toezicht..Cooperatie Antroposofisch Kindcentrum Toegevoegd -

Drie leden voor de Raad van Toezicht een voorzitter, een lid financiën/huisvesting en een lid Onderwijs/HRM... die als toezichthouders invulling geven aan de coöperatie en toezicht houden op de leden. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

van Commissarissen toezicht houdt op de beleidsregels van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken van...De Raad van Commissarissen De zaken en werkzaamheden van het Bedrijf worden beheerd door de Directie, terwijl de Raad...

Lees meer.raad van toezicht..Duurzame Vacaturebank Rhiant te Hendrik-Ido-Ambacht Toegevoegd -

Lid Raad van Commissarissen. Op basis van het rooster van aftreden ontstaat er vanaf december 2019 een vacature voor een lid van Raad van Commissarissen op...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Je bent eerste aanspreekpunt voor één bestuurder, Raad van Toezicht...Heb jij lef, ben je ambitieus en vooruitstrevend? Wij zijn op zoek naar een Secretaresse voor de Raad van Bestuur...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Je bent eerste aanspreekpunt voor één bestuurder, Raad van Toezicht... en vooruitstrevend? Wij zijn op zoek naar een Secretaresse voor de Raad van Bestuur! Waar kom je te werken? De Raad van Bestuur...

Lees meer.raad van toezicht..Zuid-Hollands landschap Zuid-Hollands landschap Toegevoegd -

Over de raad van toezicht. Michiel Houtzagers, waarbij de raad van toezicht professioneel en op afstand toezicht houdt....

Lees meer.raad van toezicht..Harmonisch Wonen Toegevoegd -

. De Raad van Commissarissen houdt daarbinnen toezicht op de algemene gang van zaken en het beleid van de stichting, alsook... het functioneren van de directeur-bestuurder. Hiertoe wordt circa acht maal per jaar vergaderd. De Raad bestaat uit drie personen...

Lees meer.raad van toezicht..Docentenmarktplaats.nl Resonans Onderwijs Toegevoegd -

Wij zoeken een voorzitter en twee leden raad van toezicht. Voldoende binding met het werkgebied van de stichting en spreiding van maatschappelijke achtergronden...

Lees meer.raad van toezicht..AxionContinu Toegevoegd -

opgaven en maakt onderling een verdeling van aandachtsgebieden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van toezicht... zorg zijn DE samenwerker in de regio zijn De raad van bestuur geeft leiding aan de ontwikkeling van de organisatie...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

. De RvC evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze. Bij het houden van toezicht is de RvC gebonden aan... is met Almelo en weet wat de aantrekkingskracht en de uitdagingen van de stad zijn. Verantwoordelijkheden Houden van toezicht op...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Archipel Scholen via B&T Toegevoegd -

Op 1 januari 2020 loopt de benoemingstermijn van twee leden van de raad van toezicht van Archipel scholen... voorzitter zal in de periode augustus 2019 tot 1 januari 2020 nog als gewoon lid zonder portefeuille deel uitmaken van de raad...

Lees meer.raad van toezicht..Middin Zorg Toegevoegd -

het reguliere terugtreden van de voorzitter en één van haar leden van de raad van toezicht (rvt) zoekt Middin een voorzitter... en een lid op voordracht van de centrale cliëntenraad (CCR). De rvt is statutair belast is met het toezicht houden op de raad van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

je oplossingsgerichte instelling kijkt naar de beste mogelijkheden voor zowel de werkgever als ook de werknemer? Beschik jij van nature over... voor alle aspecten van het werkgebied. Je hebt contact met de arbodienst, managers, projectleiders en medewerkers. Je voert gesprekken...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Ben jij automonteur, servicemonteur of onderhoudsmonteur en ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging? Ben je van nature... een technisch team te werken en toon je dat aan in jouw manier van doen? En wil je ruimte en ondersteuning om jezelf te ontwikkelen...

Lees meer.raad van toezicht..Ebbinge Toegevoegd -

de leden eindigt in de loop van dit jaar. Gezochte kandidaat heeft ruime maatschappelijke en bestuurlijke (toezicht)ervaring... instellingen van de gemeente Amsterdam. VGA voorziet in een breed pakket aan verzekeringen. Zowel zakelijke (bestuurscommissies...

Lees meer.raad van toezicht..Ebbinge Toegevoegd -

. Er is en wordt samen met partners fors geïnvesteerd in (nieuwe) huisvesting. De Raad van Toezicht is onafhankelijk toezichthouder... en veiligheid. Begrijpt de rol van toezichthouder en kan dit flexibel toepassen. Grote voorkeur voor kandidaten met lokale...

Lees meer.raad van toezicht..Youke Toegevoegd -

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Bestuurder en op de algemene gang van... zaken in de stichting. Daarnaast is de Raad van Toezicht een klankbord voor de Bestuurder en staat de Bestuurder met advies...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

jij de klant bij het samenstellen van hun ultieme badkamer en weet jij daarin een positieve bijdrage te leveren en te zorgen... Met het assortiment van Sanisale, kunnen onze klanten een complete badkamer inrichten met een uitgebreide keuze aan badkamerproducten...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Controller/RC/RA met hart voor basisonderwijs. De raad van toezicht BasisBuren zoekt versterking met expertise op.... Stichting BasisBuren verzorgt openbaar basisonderwijs in de gemeenten Buren (Gld) en Tiel. De raad van toezicht houdt toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting CVO 't Gooi Toegevoegd -

Stichting CVO 't Gooi verzorgt onderwijs van hoge kwaliteit, van gymnasium tot leerwegondersteunend beroepsonderwijs..., op vier vestigingen in Hilversum. Elke vestiging richt zich op een specifiek segment van dit aanbod en kenmerkt zich door...

Lees meer.raad van toezicht..Woningstichting Nijkerk via ERLY Toegevoegd -

en volkshuisvesting. Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van WSN heeft tot taak toezicht te houden op het beleid...: Lid Raad van Commissarissen Voor dit profiel zoeken wij bij voorkeur een kandidaat die: Kennis en/of ervaring...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

. Het bestuur van de Kunstraad is onlangs omgevormd tot een inhoudelijke raad waarin de verschillende expertisegebieden... kwaliteit op zowel gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau. Ervaring met het besturen van dan wel het toezicht houden op...

Lees meer.raad van toezicht..Achterhoek VO locatie bestuursbureau Toegevoegd -

Achterhoek VO is het bestuur van veertien scholen voor voortgezet onderwijs in de Achterhoek. De stichting verenigt... scholen van openbare en bijzondere signatuur. Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, dekkend...

Lees meer.raad van toezicht..MEESTERBAAN Stichting CVO 't Gooi Toegevoegd -

Leden van de Raad van Toezicht worden door de Raad van Toezicht benoemd. Raad van Toezicht Hilversum docent leraar....

Lees meer.raad van toezicht..Atlas College Toegevoegd -

Functieprofiel De vacature betreft twee leden van de Raad van Toezicht. De vacatures zijn ontstaan door statutair... profielkenmerken zijn terug te vinden het Reglement Raad van Toezicht (zie informatiepakket). Werkwijze De Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Ambitie De Meerpaal Toegevoegd -

Lid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder, de uitvoering hiervan en op de algemene gang van...

Lees meer.raad van toezicht..Lumens Toegevoegd -

en de activiteiten zie: https://www.lumenswerkt.nl/ De Raad van Toezicht van Lumens is op zoek naar een v/m Lid Raad van Toezicht... de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de strategische onderwerpen die de komende jaren aan de orde zullen komen...

Lees meer.raad van toezicht..H&S Adviesgroep | Regio Talent Toegevoegd -

De Raad van Toezicht bestaat na vervulling van de vacatures uit 5 tot 6 personen. Gemiddeld zijn er vier vergaderingen.... We zoeken een kandidaat die aanvullend zijn aan de huidige Raad van Toezicht. Onze specifieke interesse gaat...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Sinds 1998 richt GSMWEB.nl zich op de verkoop van abonnementen voor mobiele telefonie, telefoons en accessoires via... en goed bereikbaar met zowel het openbaar vervoer als met de fiets en de auto. Om de groei van ons gezonde bedrijf te...

Lees meer.raad van toezicht..Ebbinge Toegevoegd -

. Belangrijke thema's: het verbeteren van de kwaliteit en de verduurzaming van woningen. De RvC houdt op moderne wijze toezicht... en is constructief sparringpartner van de bestuurders. De zittingstermijn van de voorzitter loopt in het najaar af. De nieuwe voorzitter...

Lees meer.raad van toezicht..Onderwijs Select Onderwijs Select Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht. Uw sollicitatie kunt u richten aan de Raad van Toezicht, t.a.v. De uit zes leden bestaande Raad van Toezicht van CSG Het Noordik is op...

Lees meer.raad van toezicht..


€9.02 per hour

Toegevoegd -

naar alle tevredenheid begeleidt in het maken van zijn/haar aankoop. Je schenkt een kopje koffie in en geeft de klant persoonlijk woonadvies... is dé vloerenspecialist van Nederland. Wij bieden een fantastisch assortiment laminaatvloeren, vinylvloeren, PVC vloeren, tapijt, vloerkleden...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Florence Stichting Florence Toegevoegd -

Florence kent voorts een Raad van Toezicht (hierna:. Florence heeft een tweehoofdig collegiale Raad van Bestuur (hierna:....

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Florence Stichting Florence Toegevoegd -

Florence kent voorts een Raad van Toezicht (hierna:. Florence heeft een tweehoofdig collegiale Raad van Bestuur (hierna:....

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

? Jij inspireert in het weekend alle bestaande klanten en nieuwe klanten van C&A. De fashion retailer C&A is de plek waar jij jouw... deel uit van een team van verkoopmedewerkers en filiaal visual merchandisers daarnaast werk je samen met de assistent...

Lees meer.raad van toezicht..Welbions Toegevoegd -

.welbions.nl. De Raad van Commissarissen De RvC houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken..., als belangrijkste taak het toezicht houden op het algemeen beleid, de financiële continuïteit en de maatschappelijke doelstellingen van...

Lees meer.raad van toezicht..Diemen & Van Gestel Select Toegevoegd -

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN INLEIDING De RvC bestaat uit vijf personen, onder wie de voorzitter. De RvC heeft tot... taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Wetland Wonen (verder: WW) en staat...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Halt via Bosman & Vos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 5 personen. De raad vergadert vijf keer... per jaar; in 2019 wordt een hernieuwde rolopvatting van de commissie onderzocht en uitgewerkt. De Raad van Toezicht heeft primair...

Lees meer.raad van toezicht..De Regenboog Groep t.n.v. De Regenboog Groep Toegevoegd -

En ontslag van (leden van) de Raad van Toezicht);  Het goedkeuren van strategische beslissingen van de Raad van Bestuur....

Lees meer.raad van toezicht..


€3100 - 5100 in de maand

Toegevoegd -

- en regelgeving en de Brexit is er een toestroom van nieuwe partijen. Hoe gaan we op deze vaak complexe partijen toezicht houden... of veranderingen in de wet- en regelgeving de financiële positie (en bedrijfsvoering) van de onder toezicht staande ondernemingen...

Lees meer.raad van toezicht..


€3100 - 5100 in de maand

Toegevoegd -

toezicht houden? Ben jij een veelzijdige financial die wel raad weet met dit soort vragen? Ben jij een bevlogen professional... of veranderingen in de wet- en regelgeving de financiële positie (en bedrijfsvoering) van de onder toezicht staande ondernemingen...

Lees meer.raad van toezicht..


€3100 - 5100 in de maand

Toegevoegd -

- en regelgeving en de Brexit is er een toestroom van nieuwe partijen. Hoe gaan we op deze vaak complexe partijen toezicht houden... of veranderingen in de wet- en regelgeving de financiële positie (en bedrijfsvoering) van de onder toezicht staande ondernemingen...

Lees meer.raad van toezicht..


€3100 - 5100 in de maand

ComplianceCarriere.nl Toegevoegd -

- en regelgeving en de Brexit is er een toestroom van nieuwe partijen. Hoe gaan we op deze vaak complexe partijen toezicht houden... of veranderingen in de wet- en regelgeving de financiële positie (en bedrijfsvoering) van de onder toezicht staande ondernemingen...

Lees meer.raad van toezicht..Transvorm via Leeuwendaal Advies BV Toegevoegd -

Leeuwendaal zoekt voor Transvorm 2 leden raad van toezicht (Financiële portefeuille, Zorginhoudelijke portefeuille... Toezicht Transvorm is een stichting met een eenhoofdige raad van bestuur, die rapporteert aan de raad van toezicht. Per 1...

Lees meer.raad van toezicht..De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank Toegevoegd -

Deze divisie houdt onder meer toezicht op betaalinstellingen en alle banken in Nederland die vanaf november 2014 onder indirect toezicht van de Europese...

Lees meer.raad van toezicht..Beteor Organisatie Ontw, Groep BV Toegevoegd -

Het Atlas College in Hoorn is op zoek naar twee leden Raad van Toezicht. Functieprofiel De vacature betreft twee... leden van de Raad van Toezicht. De vacatures zijn ontstaan door statutair aftreden. De nieuwe leden brengen de volgende...

Lees meer.raad van toezicht..Kinderopvang SKDD Kinderopvang SKDD Toegevoegd -

Stichting Kinderopvang Driebergen Doorn (SKDD) zoekt een vierde lid Raad van Toezicht, portefeuille kwaliteit....

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht zal per 1 augustus 2019 reglementair terugtreden.... De vice-voorzitter zal per die datum de voorzitter opvolgen. Hierdoor ontstaat een vacature voor een lid Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht De huidige voorzitter van de Raad van Toezicht zal per 1 augustus 2019 reglementair terugtreden.... De vice-voorzitter zal per die datum de voorzitter opvolgen. Hierdoor ontstaat een vacature voor een lid Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Algemene Bestuursdienst Kadaster Toegevoegd -

Profiel lid raad van bestuur. De raad van toezicht oefent onafhankelijk van bestuur en minister toezicht uit, heeft een interne toezichtfunctie en is daarbij...

Lees meer.raad van toezicht..B&T Toegevoegd -

het reglementair aftreden van twee leden van de raad van toezicht (RvT) op zoek naar: TWEE LEDEN VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT... Specifiek wordt gezocht naar een lid van de raad van toezicht met aandachtsgebied onderwijs en een lid van de raad van toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Eemland Wonen via ERLY Toegevoegd -

van vastgoed en financiën Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) van Eemland Wonen... heeft verschillende taken: zij houdt toezicht op de besturing van de corporatie, zij is werkgever van het bestuur en staat het bestuur...

Lees meer.raad van toezicht..


€4466 in de maand

Toegevoegd -

. De secretaris Raad van Bestuur-Raad van Toezicht is je direct leidinggevende. Als beleidsadviseur ben je betrokken... Bestuur-Raad van Toezicht op het gebied van beleids- en besluitvormingsprocessen. In nauwe samenwerking met de secretaris...

Lees meer.raad van toezicht..De Sociale Maatschap via Bosman & Vos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht vervult drie functies: een werkgeversfunctie: de RvT benoemt en ontslaat... van Toezicht en reglement Raad van Bestuur.. een adviesen klankbordfunctie: de RvT geeft gevraagd en ongevraagd advies...

Lees meer.raad van toezicht..Holtrop Ravesloot Toegevoegd -

van de positie van de voorzitter. De bestuurders leggen recht�streeks verantwoording af aan de raad van toezicht...Positie raad van bestuur - voorzitter raad van bestuur Raad van bestuur Visio heeft een tweehoofdige raad van...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

een verzekeraar. Belangrijk uitgangspunt van ons toezicht is de bescherming van de rechten van belanghebbenden, en vooral polishouders... met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur en de Commissarissen. Je overtuigt...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

ComplianceCarriere.nl Toegevoegd -

. Belangrijk uitgangspunt van ons toezicht is de bescherming van de rechten van belanghebbenden, en vooral polishouders van... met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur en de Commissarissen. Je overtuigt...

Lees meer.raad van toezicht..


€3600 - 7000 in de maand

Toegevoegd -

. Belangrijk uitgangspunt van ons toezicht is de bescherming van de rechten van belanghebbenden, en vooral polishouders van... met de verzekeraars zelf. Je zit daarbij aan tafel met specialisten, management, de Raad van Bestuur en de Commissarissen. Je overtuigt...

Lees meer.raad van toezicht..SOVAK via Leeuwendaal via Leeuwendaal Advies BV Toegevoegd -

voor het bereiken van gemaakte afspraken en zorgen voor een constructieve verantwoording richting raad van toezicht. U stuurt waar... is Terheijden. De kandidaat wordt aangesteld door en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. De arbeidsvoorwaarden...

Lees meer.raad van toezicht..Klimmendaal via Beljon + Westerterp B.V. Toegevoegd -

U bent als lid RvT integraal collegiaal verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid en toetst dit op basis van... de zorgbrede governancecode, de missie, visie en strategie. U bent tevens werkgever en sparringpartner van de bestuurder. U bent...

Lees meer.raad van toezicht..Maasstad Ziekenhuis Maasstad Ziekenhuis Toegevoegd -

De Patiëntenraad adviseert de Raad van Bestuur over alle onderwerpen die voor patiënten van belang zijn zoalszorginhoudelijke kennis, gastvrijheid,...

Lees meer.raad van toezicht..VluchtelingenWerk Nederland VluchtelingenWerk Nederland Toegevoegd -

Vanwege aanstaand vertrek van één van de leden van de Raad van Toezicht van VluchtelingenWerk Oost Nederland is er vanaf 1 januari a.s....

Lees meer.raad van toezicht..De Valck De Valck Toegevoegd -

Het is mogelijk dat er voor deze geen actieve werving zal plaatsvinden, maar dat deze vacature enkel door middel van ons netwerk wordt ingevuld....

Lees meer.raad van toezicht..


raad van toezicht adsAffiliate jobads by Google