ADS

Vacatures raad van toezicht

jobs by Indeed job
search

Lijst van recente vacatures

Tijdens het laatste uur van verwerkt: vacatures

VIPAffiliate jobads by Google
ZGT Toegevoegd -

Raad van Bestuur. Dit is de stafafdeling die de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht adviseert en ondersteunt op... ons gastvrije, NIAZ-geaccrediteerde, ziekenhuis in Almelo en Hengelo. Voor het stafbureau Raad van Bestuur zoeken...

Lees meer.raad van toezicht..


VIPAffiliate jobads by Google
Toegevoegd -

KMN Kind & Co - Houten zoekt een Lid van de Raad van Toezicht te MBO geplaatst op 16-10-2019 Lid van de Raad van... en een gastouderbureau. Er zijn in totaal circa 1.750 medewerkers werkzaam binnen de diverse werkvelden. In de Raad van Toezicht ontstaat...

Lees meer.raad van toezicht..


€3157 in de maand

Olympia Uitzendbureau Toegevoegd -

zelf. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal...-collega's). Als bestuurssecretaresse heb je de volgende taken: Secretariële ondersteuning van College van Bestuur...

Lees meer.raad van toezicht..


€3157 in de maand

Olympia Toegevoegd -

zelf. De stichting heeft een eenhoofdig College van Bestuur en een Raad van Toezicht. De schooldirecteuren zijn integraal...-collega's). Als bestuurssecretaresse heb je de volgende taken: Secretariële ondersteuning van College van Bestuur...

Lees meer.raad van toezicht..Matchd Toegevoegd -

in het adviseringstraject; Beantwoording van vragen van omwonenden, pers en de raad; Beargumentatie van zienswijzen... Leefomgeving verzorgt jaarlijks o.a. zo'n 3500 vergunningen waaronder zo'n 225 evenementenvergunningen. Het afgeven van...

Lees meer.raad van toezicht..


€2036 in de maand

Toegevoegd -

is het overkoepelende bestuur van de rechtbanken, de gerechtshoven, het CBb en de CRvB is de Raad voor de rechtspraak. De Raad houdt... toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De Raad komt...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

De Raad van de Rechtspraak is de overkoepelende organisatie waaronder alle instanties vallen die betrokken... zijn bij het spreken van recht in Nederland. Deze instanties bestaan uit 11 rechtbanken, 4 gerechtshoven, 2 colleges, en de Raad van...

Lees meer.raad van toezicht..


€4362 in de maand

Gemeente Amsterdam Toegevoegd -

Als juridisch adviseur WOB coördineren en adviseren bij de afhandeling van WOB-verzoeken (Wet openbaarheid van bestuur... juist naar de Amsterdamse situatie. Daarnaast ben je kundig in het opbouwen en onderhouden van een voor de functie...

Lees meer.raad van toezicht..STC Group Toegevoegd -

verantwoordelijk voor de aan hen toegewezen portefeuilles. Het College van Bestuur (CvB) legt verantwoording af aan de Raad van...Wij staan voor de kracht van beroepsonderwijs. Als innovatieve vakinstelling ontwikkelen wij wereldwijd en samen...

Lees meer.raad van toezicht..Zeeuwse Zorg en welzijnssector Toegevoegd -

(o.a. met de Raad van Toezicht, de cliëntenraad en de ondernemingsraad en incidenteel in de avonduren) door o.a. het opmaken van... die Kinderopvang Walcheren zoekt voor de functie van directiesecretaresse/management assistente. Als directiesecretaresse/management...

Lees meer.raad van toezicht..KNGF Geleidehonden via Aardoom & de Jong Toegevoegd -

de Raad van Toezicht. Belangrijke aandachtspunten en resultaatgebieden: Beleidsvorming: bijdragen aan de vorming van... voor de groei en professionalisering van KNGF Geleidehonden? Ben jij een echte teamspeler die een strategische bijdrage wil leveren...

Lees meer.raad van toezicht..VOOR Toegevoegd -

-bestuurder, die rapporteert aan het bestuur van huisartsen en de Raad van Toezicht. Binnen het bureau werken 10 medewerkers... en vernieuwer, die weet te verbinden. Je bent deels verantwoordelijk voor lopende projecten, zoals het verder implementeren van...

Lees meer.raad van toezicht..VOOR Toegevoegd -

van de directeur-bestuurder, die rapporteert aan het bestuur van huisartsen en de Raad van Toezicht. Binnen het bureau... en met een moderne visie op samen leren en continu verbeteren. In verband met het vertrek van de projectleider Scholing en de behoefte...

Lees meer.raad van toezicht..Start People Toegevoegd -

, de gerechtshoven, het CBb en de CRvB is de Raad voor de rechtspraak. De Raad houdt toezicht en zorgt ervoor dat rechters hun werk goed... kunnen doen, bijvoorbeeld door kennis toegankelijk te maken. De Raad komt op voor de belangen van de Rechtspraak in de politiek...

Lees meer.raad van toezicht..Algemene Bestuursdienst Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Toegevoegd -

Het optimaal inzetten van ieders kwaliteiten en een gelijkmatige verdeling van werklast is daarbij van belang. Om onze missie te realiseren zijn wij verbindend.

Lees meer.raad van toezicht..KMN Kind & Co Kind & Co - Raad van Toezicht Toegevoegd -

Lid van de Raad van Toezicht (V/M). De Leden van de Raad van Toezicht: De functie van de Raad van Toezicht binnen KMN Kind & Co is op hoofdlijn:

Lees meer.raad van toezicht..


€4362 in de maand

Gemeente Amsterdam Toegevoegd -

met raad en daad. Tijdens onder meer bouwvergaderingen laat je je goed informeren over de stand van zaken. Het spreekt... is het dagelijks onderhoud aan de civiele constructies van onze stad goed en tijdig geregeld. En blijft Amsterdam schoon, heel...

Lees meer.raad van toezicht..STC Group STC Group Toegevoegd -

Het College van Bestuur (CvB) legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Gezien de samenstelling van het College van Bestuur gaat de voorkeur uit naar een…

Lees meer.raad van toezicht..SOVAK via Leeuwendaal Toegevoegd -

Toezicht De raad van toezicht bestaat uit zes leden en kent de volgende commissies; auditcommissie, kwaliteitscommissie... en remuneratiecommissie. De raad van toezicht werkt volgens het model van horizontaal toezichthouden. Contacten met o.a. cliëntenraad...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

van de Raad van Toezicht is het Nederlands Letterenfonds op zoek naar een opvolger. Het nieuwe lid leest graag een goed... het woord. De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat uit zes leden en komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. Sfeer...

Lees meer.raad van toezicht..STC Group via Leeuwendaal Toegevoegd -

toegewezen portefeuilles. Het College van Bestuur (CvB) legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De opdracht...Leeuwendaal zoekt voor STC Group een lid College van Bestuur. “Wij staan voor de kracht van beroepsonderwijs...

Lees meer.raad van toezicht..WIJdezorg Toegevoegd -

Lid raad van toezicht U het comfort en WIJ de zorg. Dit is in het kort wat cliënten van WIJdezorg mogen verwachten.... De raad van toezicht houdt integraal toezicht op de realisatie van de doelstellingen van WIJdezorg, het (strategisch) beleid...

Lees meer.raad van toezicht..Beteor Beheer BV Toegevoegd -

Stichting Scalda mbo/ve in de regio Zeeland is op zoek naar een lid Raad van Toezicht. Download de uitgebreide... profielschets op onze website: https://beteor.nl/onderwijs/vacature/lid-raad-van-toezicht-scalda-mbo-ve-regio-zeeland/ Scalda...

Lees meer.raad van toezicht..Leeuwendaal Toegevoegd -

Leeuwendaal zoekt voor Woonborg in Vries (Drenthe) een daadkrachtig lid Raad van Commissarissen met een goed politiek... de organisatie. De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit een voorzitter en vier leden...

Lees meer.raad van toezicht..ZZG zorggroep Toegevoegd -

Boer & Croon is op zoek naar een lid Raad van Toezicht Gezondheidszorg & Maatschappelijke Dienstverlening voor ZZG... zorggroep. Boer & Croon is op zoek naar een lid Raad van Toezicht Gezondheidszorg & Maatschappelijke Dienstverlening voor ZZG...

Lees meer.raad van toezicht..Fritz Redlschool SO/VSO/Expertise team Toegevoegd -

de regio. Veel van onze leerlingen hebben een behandelrelatie met de verschillende klinieken voor psychiatrie zoals die van... het Universitair Medisch Centrum Utrecht en van Altrecht GGZ. Ook leerlingen met een specifieke observatievraag met betrekking tot...

Lees meer.raad van toezicht..GGZ Friesland GGZ Friesland Toegevoegd -

Samenwerking en verdeling van aandachtsgebieden Raad van Bestuur. De eerste kennismakingsgesprekken met de selectiecommissie, bestaande uit de voorzitter en…

Lees meer.raad van toezicht..MEE Rotterdam Rijnmond Toegevoegd -

vragen om een nieuwe positie en rol in het maatschappelijk veld. Door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht... per ultimo 2020 zoekt MEE MEE Rotterdam Rijnmond een goede kandidaat die de rol van lid van Raad van Toezicht op zich willen nemen...

Lees meer.raad van toezicht..MEESTERBAAN Koningin Wilhelmina College Toegevoegd -

Raad van Toezicht Culemborg docent leraar. In verband met het verstrijken van de zittingstermijn ontstaan er binnen de Raad van Toezicht van het KWC per 1…

Lees meer.raad van toezicht..Norschoten Norschoten Toegevoegd -

Van Amerongen, voorzitter raad van toezicht via secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl. Als kandidaat voor de functie van lid van de raad van toezicht van…

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Scholengroep Leonardo da Vinci Leiden Toegevoegd -

Organisatieprofiel De Raad van Toezicht Profiel lid RvT Aanvullende informatie Scholengroep Leonardo da Vinci.... In verband met het aftreden (einde zittingstermijn) van een lid, zijn we op zoek naar een nieuw LID RAAD VAN TOEZICHT...

Lees meer.raad van toezicht..St. Sg. Leonardo Da Vinci Leiden Toegevoegd -

Kagerstraat, het Da Vinci College Lammenschans en het Leonardo College. Eén van de locaties biedt bovendien Eerste Opvang... bij de richting waarin een kind zich ontwikkelt, voor denkers en doeners en van sportief tot creatief. Onze gezamenlijke missie...

Lees meer.raad van toezicht..Blijf Groep Amsterdam Toegevoegd -

en missers. Omdat het opbouwen en onderhouden van deze netwerken specifieke kennis en ervaring vraagt, wil de Raad van Toezicht.../bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden voorziet in het aftreden van één lid dit najaar...

Lees meer.raad van toezicht..Blijf Groep Amsterdam Toegevoegd -

aan de Raad van Toezicht. Het rooster van aftreden voorziet in het aftreden van één lid dit najaar en één lid in...De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op en werkgever is van...

Lees meer.raad van toezicht..Neo-Mundo Toegevoegd -

Bestuur); Het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht: integraal toezicht op het beleid van de Raad van... van de Raad van Commissarissen, ter aanvulling op de deskundigheden van de huidige leden. Een ervaren en betrokken lid in...

Lees meer.raad van toezicht..Salem Salem Toegevoegd -

De Raad van Toezicht heeft tot taak om, vanuit een onafhankelijke positie, toezicht te houden op de Raad van Bestuur van Salem.

Lees meer.raad van toezicht..Indeed WIJdezorg Toegevoegd -

Als algemeen uitgangspunt geldt dat een lid van de raad van toezicht van WIJdezorg. De leden van de raad van toezicht ontvangen een passende, bescheiden…

Lees meer.raad van toezicht..AxionContinu Toegevoegd -

aandachtsgebieden die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van toezicht. Deze verdeling kan periodiek worden herzien. Deze...De raad van bestuur staat gezamenlijk voor de geformuleerde opgaven en maakt onderling een verdeling van...

Lees meer.raad van toezicht..PSW Zorg en Ondersteuning PSW Zorg en Ondersteuning Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van PSW bestaat uit 5 leden. De Raad van Toezicht van PSW wordt in de sollicitatieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA.

Lees meer.raad van toezicht..Reinier van Arkel Reinier van Arkel Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van Reinier van Arkel zoekt versterking. Algemeen profiel lid Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht kent drie commissie:

Lees meer.raad van toezicht..De Thuisbasis Toegevoegd -

met de kennisorganisatie VanMontfoort (www.vanmontfoort.nl). Er wordt een nieuwe Raad van Toezicht gevormd die zal bestaan uit 3 personen... de stichting; voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurder en bekend zijn met de thematiek van good...

Lees meer.raad van toezicht..GGZ-Delfland GGZ-Delfland Toegevoegd -

Baks, voorzitter Raad van Toezicht. Stagiaire/Aspirant Lid Raad van Toezicht. Van Starkenburg RE, lid Raad van Toezicht. Boekhoff, MSM, lid Raad van Toezicht.

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Spaarnesant Openbaar Onderwijs Toegevoegd -

Solliciteren kan via www.diemenenvangestel.nl/vacatures/ vóór 17 oktober. De Raad van Toezicht De RvT werkt... Bestuur van het PO. Algemeen profiel lid Raad van Toezicht: De leden van de RVT: Beschikken over een hbo- of academisch...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Trigoon via Leeuwendaal Toegevoegd -

)formele samenwerkingsrelatie met de raad van toezicht om deze in staat te stellen de toezichthoudende taken naar behoren... het bestuur zijn onder meer het realiseren van de doelstellingen en idealen, regelmatig evalueren en rapporteren aan de raad van...

Lees meer.raad van toezicht..ROC Midden Nederland Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van ROC Midden Nederland is, wegens het vertrek van de voorzitter en een uitbreiding van de Raad... van Toezicht, per 1 januari 2020 op zoek naar een Voorzitter en Lid Raad van Toezicht. Algemene profielschets De Raad...

Lees meer.raad van toezicht..Kwintes Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht Aandachtsgebieden: financiën & vastgoed Zeist Kwintes heeft een vacature voor een lid van... de Raad van Toezicht per 1 januari 2020. Over Kwintes Kwintes is een organisatie binnen de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ...

Lees meer.raad van toezicht..Woonborg via Leeuwendaal Toegevoegd -

Leeuwendaal zoekt voor Woonborg in Vries (Drenthe) een daadkrachtig lid Raad van Commissarissen met een goed politiek... de organisatie. De Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) bestaat uit een voorzitter en vier leden...

Lees meer.raad van toezicht..Kwintes Kwintes Toegevoegd -

Over de Raad van Toezicht. Twee leden van de Raad van Toezicht, tevens lid van de commissie Financiën & Vastgoed, verlaten statutair eind 2020 de raad.

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

organisatie die de opgaven in Gendt kan verwezenlijken. De Raad van Commissarissen (RvC) staat voor het integrale interne... toezicht op Woonstichting Gendt. Daarnaast is de RvC sparring partner voor het bestuur en vervult zij de werkgeversrol. De Raad...

Lees meer.raad van toezicht..AWVN AWVN Toegevoegd -

Verantwoording af aan de raad van toezicht.  opstellen en (na goedkeuring van de raad van toezicht) realiseren van budget en. In dat kader neemt de.

Lees meer.raad van toezicht..Aafje Aafje Toegevoegd -

Samenstelling huidige Raad van Toezicht. Direct Leden Raad van Toezicht. Algemeen profiel Lid Raad van Toezicht. Vernieuwing van- en met technologie 6.

Lees meer.raad van toezicht..NRC Carrière BeljonWesterterp Toegevoegd -

Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Vermogen om advies en toezicht in teamverband te kunnen…

Lees meer.raad van toezicht..MEEr-Groep Toegevoegd -

zijn. Vanzelfsprekend kan er geen sprake zijn van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling. De Raad van Toezicht De RvT... meer reiskosten. Leden van de Raad van Toezicht worden in staat gesteld om in het kader van het deskundigheidsbevordering jaarlijks...

Lees meer.raad van toezicht..MEEr-Groep Toegevoegd -

De Raad van Toezicht De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in governance toezicht houdt op... waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere: het woon –en leefklimaat cq. de kwaliteit van leven van de cliënt...

Lees meer.raad van toezicht..MEESTERBAAN Emmauscollege Toegevoegd -

Raad van Toezicht Rotterdam docent leraar. De volgende aspecten maken deel uit van het profiel van ieder lid van de Raad van Toezicht:

Lees meer.raad van toezicht..


€4352 - 6060 in de maand

Toegevoegd -

Toezicht en het doen van zelfonderzoeken. Je voert zelfstandig onderzoek uit naar de doel- en rechtmatigheid zoals Horizontaal...Leusden Je voert zelfstandig onderzoek uit naar de doel- en rechtmatigheid zoals Horizontaal Toezicht. Je bent...

Lees meer.raad van toezicht..ROC van Twente Toegevoegd -

heb je een directe relatie met de Raad van Toezicht. Wat vragen wij van jou? Relevante academische opleiding (economie, controlling...Wij zoeken een directeur die makkelijk schakelt tussen de strategische bijdrage aan de koers van ROC van Twente...

Lees meer.raad van toezicht..Passend Onderwijs Almere Toegevoegd -

met een: Onafhankelijk lid ledenraad / raad van toezicht (m/v) Als nieuw lid heb je binding met de missie, ambitie en strategie van...Per 01-01-2020 wordt de ledenraad van Passend Onderwijs Almere, op voordracht van de ondersteuningsplanraad, uitgebreid...

Lees meer.raad van toezicht..Twente Milieu Toegevoegd -

Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Vermogen... om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. Kennis van recycling en circulaire economie...

Lees meer.raad van toezicht..Twente Milieu Toegevoegd -

Houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de maatschappelijke doelstelling van de organisatie. Vermogen... om advies en toezicht in teamverband te kunnen uitoefenen. Kennis van recycling en circulaire economie...

Lees meer.raad van toezicht..Geldersch Landschap & Kasteelen Toegevoegd -

van GLK. Ter vervanging zoekt de RvT een voorzitter en twee nieuwe leden. Zie ook: glk.nl...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Leeuwendaal zoekt een Lid Raad van Toezicht met expertise op het gebied van “Onderwijskwaliteit en innovatie... het “Toezichtskader SCOH” dat sturing en richting geeft aan het interne toezicht van de Raad van Toezicht op het beleid, de besluiten...

Lees meer.raad van toezicht..Franciscus Gasthuis & Vlietland Toegevoegd -

de Raad van Toezicht (RvT).De RvT van Franciscus houdt toezicht op het algemene beleid van de RvB en de algemene gang van... kent een Raad van Bestuur (RvB), bestaande uit drie leden waaronder de voorzitter.De RvB is eindverantwoordelijk...

Lees meer.raad van toezicht..Geldersch Landschap & Kasteelen Toegevoegd -

van GLK. Ter vervanging zoekt de RvT een voorzitter en twee nieuwe leden. Zie ook: glk.nl...

Lees meer.raad van toezicht..Universiteit Utrecht Universiteit Utrecht Toegevoegd -

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor: Van alle leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij beschikken over: Kennis van het openbare bestuur;

Lees meer.raad van toezicht..NRC Carrière Crown Gillmore Toegevoegd -

Verbindend leiderschap in relatie tot de medische staf, managementteam, Ondernemingsraad, Cliëntenraad, Raad van Toezicht, medewerkers, locaties en het externe…

Lees meer.raad van toezicht..Zorggroep SOVAK via Leeuwendaal Toegevoegd -

Leeuwendaal zoekt voor Zorggroep SOVAK in Terheijden (NB) de Voorzitter Raad van Toezicht. SOVAK ondersteunt mensen... bestuur stuurt de organisatie in gezamenlijkheid aan en functioneert dicht bij het proces. De Raad van Toezicht De raad...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van...Lid van de Raad van Commissarissen - De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. Locatie: Hoofddorp De Waterwolf...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen (RvC) heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van...Lid van de Raad van Commissarissen - De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. Locatie: Hoofddorp De Waterwolf...

Lees meer.raad van toezicht..De Waterwolf Dienstverlening Buitenruimte B.V. Toegevoegd -

(RvC) heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in...De Waterwolf in de Haarlemmermeer is op zoek naar een Lid van de Raad van Commissarissen Financiële kennis...

Lees meer.raad van toezicht..SPCO Groene Hart Toegevoegd -

geeft leiding aan de directeuren en het stafbureau en legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Eens in de drie...Per 1 januari 2020 ontstaat er bij SPCO Groene Hart in Woerden een vacature voor een VOORZITTER COLLEGE VAN BESTUUR...

Lees meer.raad van toezicht..Quaestus Toegevoegd -

jaar ervaring. De rol De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische...: Scherpzinnig toezicht houden op en bewaken van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de strategische doelstellingen...

Lees meer.raad van toezicht..Kennemerhart Toegevoegd -

een (jaar)agenda voor verschillende overleggen samen zoals ondernemingsraad, raad van toezicht e.d., zorg je voor de verspreiding van...Kennemerhart is op zoek naar Managementassistent raad van bestuur 25 t/m 32 uur Functiecategorieën...

Lees meer.raad van toezicht..Carinova Carinova Toegevoegd -

Zeker ook binnen de raad van toezicht. Wegens het aflopen van hun termijn vertrekken binnenkort twee leden van de raad van toezicht. Samen sterker in de regio.

Lees meer.raad van toezicht..Florence Florence Toegevoegd -

De RvT wordt over de stand van zaken en voortgang bij Florence geïnformeerd door de Raad van Bestuur. De leden van de RvT zijn allen lid van de Nederlandse…

Lees meer.raad van toezicht..


raad van toezicht adsAffiliate jobads by Google