ADS

Vacatures raad van toezicht

jobs by Indeed job
search

Lijst van recente vacatures

Tijdens het laatste uur van verwerkt: vacatures

VIPAffiliate jobads by Google
Culturele Vacatures Stichting Melkweg Toegevoegd -

Raad van Toezicht. Van ieder lid van de Raad van Toezicht verwachten wij:. Lid Raad van Toezicht | Plaats:. De rol van Raad van Toezicht lid is bij de Melkweg...

Lees meer.raad van toezicht..


VIPAffiliate jobads by Google
Ziekenhuis Rivierenland Toegevoegd -

Momenteel bestaat de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland uit vijf leden. Doordat een lid in verband... met het aanvaarden van een nieuwe functie is terugtreden, is er binnen de Raad van Toezicht van Ziekenhuis Rivierenland...

Lees meer.raad van toezicht..


€3500 - 5000 in de maand

Toegevoegd -

de auditcommissie van de Raad van Toezicht. Je hebt de volgende resultaatgebieden: Analyseren Je analyseert en onderzoekt...Zorggroep Reinalda is een lokaal in Haarlem opererende aanbieder van verpleeghuiszorg, thuiszorg, wijkverpleging...

Lees meer.raad van toezicht..Entrea lindenhout Toegevoegd -

Entrea lindenhout zoekt een lid Raad van Toezicht met als aandachtsgebied strategisch HRM, arbeidsrechtelijke... vraagstukken en openbaar bestuur. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 6 leden. Samen beschikken zij over de vereiste...

Lees meer.raad van toezicht..Melkweg Melkweg Toegevoegd -

Raad van Toezicht. Lid Raad van toezicht. Van ieder lid van de Raad van Toezicht verwachten wij:. De rol van Raad van Toezicht lid is bij de Melkweg onbezoldigd...

Lees meer.raad van toezicht..Abovo Toegevoegd -

Namens de gemeente Ede zijn we voor Werkkracht per 1 januari 2018 op zoek naar een: VOORZITTER + 2 LEDEN RAAD VAN... COMMISSARISSEN Raad van Commissarissen De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) zal bestaan uit 3 leden, waaronder...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

uit de gemeente Ede en Permar. Raad van Commissarissen De nieuw te vormen Raad van Commissarissen (RvC) zal bestaan uit 3 leden..., waaronder een voorzitter. De RvC houdt toezicht op het beleid van de algemeen directeur en de risico's die verbonden zijn aan...

Lees meer.raad van toezicht..


€2842 in de maand

Aeres Toegevoegd -

Aeres Groep en worden gekenmerkt door een vertrouwensfunctie voor de leden van het College van Bestuur en de Raad van... Toezicht. De Secretaresse CvB verleent secretariële ondersteuning aan het College van Bestuur en levert administratieve...

Lees meer.raad van toezicht..Groen Van Solinge Toegevoegd -

en de bestuurscommissies, alsmede de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan. Bij het bestuursbureau werken 10 mensen.... Communicatieadviseur. Belangrijkste taken zijn: Adviseren over het communicatiebeleid van het PWRI: o Opstellen van en adviseren over...

Lees meer.raad van toezicht..WIJ Groningen via Wesselo & Partners Toegevoegd -

bij de stichting. De stichting bestaat naast de elf WIJ teams uit een directeur-bestuurder en de Raad van Toezicht, een stafbureau... bewoners met een ondersteuningsvraag. Bij het samenstellen van de nieuwe Raad van Toezicht van WIJ Groningen ontstaat per 1...

Lees meer.raad van toezicht..Vivenz via Bosman & Vos Toegevoegd -

thema’s. Vivenz wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. Voor de RvT... zoeken we nu naar een nieuw lid. De Raad van Toezicht De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente ontwikkelingen in...

Lees meer.raad van toezicht..


€2842 in de maand

Toegevoegd -

Aeres Groep en worden gekenmerkt door een vertrouwensfunctie voor de leden van het College van Bestuur en de Raad van... Toezicht. De Secretaresse CvB verleent secretariële ondersteuning aan het College van Bestuur en levert administratieve...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl VOOR Toegevoegd -

Van Engeland) en van de school (De heer P. De bestuurder voert het overleg met de medezeggenschapsraad en legt intern verantwoording af aan de Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting VO Haaglanden Toegevoegd -

Een lid van de Raad van toezicht van VO Haaglanden heeft een brede maatschappelijke en bestuurlijke ervaring in... en vergoeding Er zijn jaarlijks ca. 8 vergaderingen die veelal eind van de middag plaats vinden. Leden van de Raad van toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Docentenmarktplaats.nl Toegevoegd -

Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder bepaalt de directeur-bestuurder en/of de raad van toezicht wie hem vervangt en daarbij kan een beroep worden gedaan...

Lees meer.raad van toezicht..Gemeente Ede Gemeente Ede Toegevoegd -

Raad van Commissarissen. Profiel leden Raad van Commissarissen. Voorzitter en 2 leden Raad van Commissarissen bij Ede....

Lees meer.raad van toezicht..Ziekenhuis Amstelland Toegevoegd -

. De nieuwe secretaris vervult hierbij een belangrijke ondersteunende rol. Je adviseert de Raad van Bestuur en Raad van Toezicht.... Wegens vertrek van onze huidige secretaris zijn we op zoek naar een Secretaris van de Raad van Bestuur In juni 2017...

Lees meer.raad van toezicht..SSH Toegevoegd -

woonbesturen en huurders ten opzichte van het beleid van de SSH. De Raad van Commissarissen van de SSH houdt toezicht op... het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en geeft advies aan het bestuur. De Raad...

Lees meer.raad van toezicht..K+V management search Toegevoegd -

Voor Stichting Zorg-Samen Het Zand te Zwolle zoekt K+V Drie leden Raad van Toezicht Reflectief, wijs, constructief... voor meer informatie over de stichting Zorg-Samen Het Zand ook het jaarverslag 2016 via www.jaarverslagenzorg.nl). De Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..ComplianceCarriere.nl Toegevoegd -

je instelling en hoe veranderingen in de wet- en regelgeving deze positie kunnen beïnvloeden. Je bent gesprekspartner voor Raad van... Bestuur, directie en management van de verzekeraars waar jij toezicht op houdt. Je opereert in een complex speelveld van...

Lees meer.raad van toezicht..World Animal Protection Toegevoegd -

De Raad van Toezicht is een in de statuten van World Animal Protection Nederland verankerd orgaan. De taken..., goedkeuring van de jaarstukken en gevraagd en ongevraagd adviseren van de bestuurder. De Raad van Toezicht komt minimaal vijf...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

je instelling en hoe veranderingen in de wet- en regelgeving deze positie kunnen beïnvloeden. Je bent gesprekspartner voor Raad van... Bestuur, directie en management van de verzekeraars waar jij toezicht op houdt. Je opereert in een complex speelveld van...

Lees meer.raad van toezicht..Werk aan Wonen SSH Toegevoegd -

De Raad van Commissarissen van de SSH houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie en geeft advies aan...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

de vergaderingen van Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Ondersteunt de Raad van Toezicht in zijn werkzaamheden en is voor de leden... overlegvormen tussen de Raad van Toezicht, de Raad van Bestuur en medezeggenschapsorganen. Draagt zorg voor de uitvoering van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Lid Raad van Toezicht De afgelopen jaren is het aantal dak- en thuislozen in de regio Waterland flink gegroeid... alle ‘stakeholders’ berust primair bij de directeur-bestuurder. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht op basis van onder...

Lees meer.raad van toezicht..Spijtenburg Werving & Advies B.V. Toegevoegd -

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die reeds ervaring hebben als lid van een Raad van Toezicht. Mocht u zelf... mogelijk ook passend zijn. Gestelde eisen Arbeidsvoorwaarden Bij toezichthoudende functies is doorgaans sprake van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Kinderopvang Haarlem is op zoek naar: Twee nieuwe leden voor haar Raad van Toezicht We zijn specifiek op zoek... we op avontuur bij Kinderopvang Haarlem! Profielschets Raad van Toezicht: De RvT bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7...

Lees meer.raad van toezicht..Spijtenburg Werving & Advies B.V. Toegevoegd -

Functiebeschrijving De voorkeur gaat uit naar kandidaten die reeds ervaring hebben als lid van een Raad van Toezicht... kan uw ervaring mogelijk ook passend zijn. Arbeidsvoorwaarden Bij toezichthoudende functies is doorgaans sprake van...

Lees meer.raad van toezicht..Auke Smits Toegevoegd -

Openbare school met een sterk internationaal profiel Wij zoeken een lid en een voorzitter voor de Raad van Toezicht... Kijk voor informatie over onze school en deze functies op onze website www.annavanrijn.nl Acquisitie naar aanleiding van...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

vacatures in de Raad van Toezicht. Er wordt een voorzitter gezocht en voor het lid wordt iemand gezocht die een stevige expertise... op het gebied van bedrijfsvoering heeft. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf of zeven personen. De Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

van de Raad van Toezicht ontstaat per 1 januari 2018 een vacature voor een LID RAAD VAN TOEZICHT (V/M... van de functie; gelet op de gender samenstelling van de Raad van Toezicht, gaat bij gelijke geschiktheid de voorkeur...

Lees meer.raad van toezicht..Pieter van Foreest Pieter van Foreest Toegevoegd -

Oosters, Voorzitter Raad van Toezicht. De leden van de raad van toezicht moeten ieder beschikken over:. De raad van toezicht van PvF heeft een omvang van vijf...

Lees meer.raad van toezicht..deBanenSite.nl Stichting Kinderopvang Haarlem Toegevoegd -

Stichting Kinderopvang Haarlem zoekt een Lid Raad van Toezicht te Haarlem Universitair geplaatst op 14-11-2017 Kinderopvang Haarlem is op zoek naar:....

Lees meer.raad van toezicht..Plavei via ERLY Toegevoegd -

. Raad van Commissarissen De RvC van Plavei bestaat uit vijf leden en opereert als een collegiaal team. Twee van de vijf... leden zijn benoemd op een voordracht zetel van de huurders. De RvC heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van...

Lees meer.raad van toezicht..DeBasisFluvius via B&T Toegevoegd -

DeBasisFluvius, een organisatie met 36 scholen voor primair onderwijs in Arnhem, zoekt DRIE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT... De raad van toezicht (RvT) van DeBasisFluvius vervult een functie in het leggen van verbinding tussen de samenleving...

Lees meer.raad van toezicht..Spijtenburg Werving & Advies B.V. Toegevoegd -

Functiebeschrijving De voorkeur gaat uit naar kandidaten die reeds ervaring hebben als lid van een Raad van Toezicht... hebben als lid van een Raad van Toezicht. Mocht u zelf geen ervaring hebben als toezichthouder, maar wel als eindverantwoordelijk...

Lees meer.raad van toezicht..Spijtenburg Werving & Advies B.V. Toegevoegd -

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die reeds ervaring hebben als lid van een Raad van Toezicht. Mocht u zelf... een Raad van Toezicht. Mocht u zelf geen ervaring hebben als toezichthouder, maar wel als eindverantwoordelijk manager in...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Arq Toegevoegd -

en Stichting Arq hebben dezelfde leden als raad van bestuur en als raad van toezicht. Elke partner in Arq wordt geleid door... bedrijfsvoering De raad van toezicht van Arq Psychotrauma Expert Groep komt graag in contact met een kandidaat voor de functie van...

Lees meer.raad van toezicht..Intermediair.nl DeBasisFluvius via B&T Toegevoegd -

DRIE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT. De raad van toezicht (RvT) van DeBasisFluvius vervult een functie in het leggen van verbinding tussen de samenleving en...

Lees meer.raad van toezicht..K+V management search Toegevoegd -

leden Raad van Toezicht Strategisch, analytisch, denken in wederzijdse belangen De organisatie De Noorderbrug... de organisatie. Raad van Toezicht De Noorderbrug werkt met een Raad van Toezicht model. Hierbij heeft de Raad van Toezicht tot...

Lees meer.raad van toezicht..Oneworld.nl Toegevoegd -

Hij of zij toont leiderschap en implementeert de strategie in samenspraak met de Raad van Toezicht. The Hague Humanity Hub is een stichting met een Raad van...

Lees meer.raad van toezicht..Fokus Fokus Toegevoegd -

Je rapporteert aan/ressorteert onder de raad van bestuur. Je bereidt besluitvormingsprocessen voor en coördineert de afhandeling en de bewaking hiervan naar de...

Lees meer.raad van toezicht..Toegevoegd -

Maeykehiem”. Ontwikkelingen De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De raad kijkt terug op een periode waarin Maeykehiem... integrale betrokkenheid en inzet van elke toezichthouder. Maeykehiem verwacht eind 2017 een vacature binnen de Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Pento Toegevoegd -

De taken en verantwoordelijkheden ·De Raad van Toezicht integraal toezicht op het behalen van de doestellingen van...; ·Heeft een zorginhoudelijke- of bestuurlijke achtergrond. Gezien de aanwezige expertise in de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar leden...

Lees meer.raad van toezicht..Beteor Organisatie Ontw, Groep BV Toegevoegd -

Scalda mbo/ve zoekt een lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied Financiën en bedrijfsvoering en beoogd lid van...-toezicht-met-aandachtsgebied-financien-en-bedrijfsvoering-scalda-mbove-regio-zeeland/ Functie De Raad van Toezicht van...

Lees meer.raad van toezicht..Stichting Panta Rhei Toegevoegd -

Onderwijsstichting Panta Rhei zoekt per 1 januari 2018 een lid voor de Raad van Toezicht. Wie zijn wij? Panta Rhei... door een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit vijf personen. De RvT is wegens vertrek van één van haar leden...

Lees meer.raad van toezicht..ProDemos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van ProDemos zoekt wegens het vertrek van één van de leden en het aflopen van de zittingstermijn... is gevestigd in Den Haag en voert activiteiten en projecten in het gehele land uit. Samenstelling en profiel Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..Binnenlands Bestuur ProDemos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van ProDemos. Samenstelling en profiel Raad van Toezicht:. De Raad van Toezicht kent een auditcommissie....

Lees meer.raad van toezicht..Spijtenburg Werving & Advies B.V. Toegevoegd -

Naast bestuurlijke ervaring binnen de branche beschikt u over meerdere jaren ervaring binnen één of meerdere vakgebieden. Gestelde eisen U kunt uw CV met uw wensen mailen naar Michelle de Rover, m.derover@spijtenburg.nl Arbeidsvoorwaa...

Lees meer.raad van toezicht..Culturele Vacatures Nederlands Letterenfonds Toegevoegd -

K&C – Lid Raad van Toezicht. Stichting Melkweg – Lid Raad van Toezicht. Voor de huidige samenstelling van de Raad van advies, zie:....

Lees meer.raad van toezicht..Kraamzorg Mama Kraamzorg Mama Toegevoegd -

Uw reacties worden meegenomen in het (regionaal) beleid van de Kwaliteitsmanager en besproken met bijvoorbeeld de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht en andere...

Lees meer.raad van toezicht..Friesland Begeleid Wonen B.V. Toegevoegd -

Functieomschrijving Vacature Raad van Commissarissen Friesland Begeleid Wonen Bedrijfsstructuur Friesland... met de aanbesteding rondom beschermd wonen. Friesland Begeleid Wonen is daarnaast HKZ gecertificeerd. Raad van Commissarissen De RvC...

Lees meer.raad van toezicht..MeerWaarde via Bosman & Vos Toegevoegd -

De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is “maatschappelijk eigenaar” van de organisatie en in die rol... eindverantwoordelijk voor de continuïteit van de organisatie. In lijn met de recente ontwikkelingen in governance houdt de raad toezicht op...

Lees meer.raad van toezicht..Jenaplanschool Antonius Abt Toegevoegd -

Jenaplanschool Antonius Abt bestaat uit twee locaties in Engelen en is een school in het basisonderwijs op basis van...

Lees meer.raad van toezicht..Rabobank Toegevoegd -

de Rabobank vanuit het belang van de klant handelt. De raad houdt toezicht op de adequate uitvoering van taken door... gebied; en f. het houden van toezicht op de lokale compliance. Vereisten voor het collectief De lokale raad van...

Lees meer.raad van toezicht..Rentree Toegevoegd -

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de risico’s die verbonden zijn aan... waarop de raad toezicht heeft gehouden. Principe 5: Bestuur en RvC beheersen de risico’s verbonden aan de activiteiten...

Lees meer.raad van toezicht..QBuild via Van de Groep & Olsthoorn BV Toegevoegd -

u op zoek naar een doorgewinterde directeur? Heeft u een propositie in uw managementteam, directie of raad van bestuur...U wordt eindverantwoordelijk voor de continuïteit en winstgevendheid van de organisatie, personeelsontwikkeling...

Lees meer.raad van toezicht..Rabobank Rabobank Toegevoegd -

Elk lid van de lokale raad van commissarissen:. De raad van commissarissen van Rabobank Rijk van Nijmegen bestaat uit 5 personen....

Lees meer.raad van toezicht..Friese Poort via Wesselo & Partners Toegevoegd -

heeft de branchecode Goed Bestuur in het mbo vertaald in de statuten, het reglement Raad van Toezicht (RvT) en het bestuursreglement.... Bij ROC Friese Poort is sprake van scheiding van bestuur en toezicht. De RvT heeft een toezichthoudende taak met betrekking...

Lees meer.raad van toezicht..Noordwijkse Woningstichting via Wesselo & Partners Toegevoegd -

op de woningmarkt adequaat te kunnen inschatten. Het lid Raad van Toezicht: Heeft een academisch denk- en werkniveau... u een aandeel in de Raad van Toezicht en komt u in teamverband en in open communicatie tot gezamenlijke oordeelsvorming. Gezien...

Lees meer.raad van toezicht..De nieuwe organisatie Toegevoegd -

Functieomschrijving Wij zoeken per 1 januari 2018 een Lid Raad van Toezicht met een deskundigheid op het gebied van... marktwerking en maatschappelijke ondernemerschap Profiel 1. Omvang van de Raad van Toezicht Statutair is bepaald, dat de Raad...

Lees meer.raad van toezicht..Kouwenberg Infra via Van de Groep & Olsthoorn BV Toegevoegd -

. Samenwerking en loyaliteit staan binnen deze organisatie zeer hoog in het vaandel. U houdt toezicht op de voortgang van projecten..., directie of raad van bestuur? Met persoonlijke toewijding en kennis van de branche, vinden wij de best beschikbare kandidaat in...

Lees meer.raad van toezicht..Alkwin Kollege Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van de Stichting Keizer Karel is per direct op zoek naar twee leden. Eén voor de portefeuille... Onderwijs en één voor de portefeuille Onderwijshuisvesting. De Raad van Toezicht van de Stichting Keizer Karel richt zich...

Lees meer.raad van toezicht..S&L Zorg via Bosman & Vos Toegevoegd -

de Raad van Toezicht De RvT is het orgaan dat in lijn met de recente governance ontwikkelingen toezicht houdt op... wordt aangestuurd door een directeur/bestuurder die rapporteert aan de Raad van Toezicht. De zittingstermijnen van een aantal RvT leden...

Lees meer.raad van toezicht..Me'kaar Toegevoegd -

De raad van toezicht van Stichting Me’kaar, de organisatie voor sociaal makelen en sociaal beheer in de Utrecht West... en Noordwest, zoekt een nieuwe voorzitter. De raad van toezicht bestaat uit drie personen, is de werkgever van de bestuurder...

Lees meer.raad van toezicht..KWF Kankerbestrijding KWF Kankerbestrijding Toegevoegd -

Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht over het functioneren en de resultaten en zet de raad van toezicht waar nodig in als klankbord....

Lees meer.raad van toezicht..VOOR Toegevoegd -

Maeykehiem”. Ontwikkelingen De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden. De raad kijkt terug op een periode waarin Maeykehiem... integrale betrokkenheid en inzet van elke toezichthouder. Maeykehiem verwacht eind 2017 een vacature binnen de Raad van Toezicht...

Lees meer.raad van toezicht..BTO Thuiszorg BTO Thuiszorg Toegevoegd -

Het hebben van voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Commissarissen en het bestuur ofwel bekend zijn met de onderwerpen van de corporate...

Lees meer.raad van toezicht..CVO Groep CVO Groep Toegevoegd -

Lid voor de Raad van Toezicht. In algemene zin wordt van leden van de Raad van Toezicht verwacht dat zij:. Voorzitter van de Raad van Toezicht van de CVO Groep,...

Lees meer.raad van toezicht..LuciVer via Leeuwendaal Advies BV Toegevoegd -

De Raad van Toezicht van LuciVer waakt over het integrale belang van de organisatie en bestaat momenteel uit vijf leden..., inclusief de voorzitter – die recent is benoemd. De Raad van Toezicht kent drie commissies: de commissie Kwaliteit & Veiligheid...

Lees meer.raad van toezicht..Woonforte via ERLY Toegevoegd -

zal zijn. Raad van Commissarissen De RvC van Woonforte oefent toezicht uit op het beleid van het bestuur en de algemene gang van... worden een aantal algemene eisen gesteld aan alle leden van de raad. De algemene eisen hebben vooral betrekking op persoonlijke...

Lees meer.raad van toezicht..KNLTB KNLTB Toegevoegd -

Lidmaatschap van de Ledenraad, van een Districtsraad, van de Tuchtraad, van de Raad van Beroep,. En houdt toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van dat...

Lees meer.raad van toezicht..Groen Van Solinge Toegevoegd -

Pensioenstichting Transport (PST) drie leden voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt een onafhankelijke... heeft uitbesteed. De Raad van Toezicht heeft de volgende taken: a. het beoordelen van beleids- en bestuursprocedures en -processen...

Lees meer.raad van toezicht..Summa College Toegevoegd -

Functieomschrijving Het Summa College is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht lid Onderwijscommissie Op... voordracht van de OR Wat zijn de taken van de Raad van Toezicht? Het uitoefenen van het toezicht waarbij het toezicht zodanig...

Lees meer.raad van toezicht..Summa College Summa College Toegevoegd -

Het Summa College is op zoek naar een Lid voor de Raad van Toezicht, specifiek voor de Onderwijscommissie. Van de leden van de onderwijscommissie wordt gevraagd...

Lees meer.raad van toezicht..


raad van toezicht adsAffiliate jobads by Google